Locate

Allikas: Pingviini viki


Failide otsimiseks Linuxi terminalis. Tema kasutamiseks peab olema andmebaas piisavalt uus, et sisaldaks Teid huvitavat infot. Andmebaasi uuendamiseks saab kasutada käsku updatedb root kasutaja õigustes. Lühidalt:

     locate [valik] otsingukriteerium/sõna

Valikud

  • -d path, --database=path

Otsi kindlalt andmebaasi alalt. Erinevad otsingualad eraldada komaga.

  • -h, --help Kuvab abiinfo.
  • --version Kuvab locate versiooni.

Näidis:

Oletame, et soovime leida faili kann, siis tema otsimiseks sisestame lihtsalt:

locate kann

Sarnased teised käsud

  • slocate - Security Enhanced version of GNU Locate, (kasutajad ei näe faile, kui neil pole õiguseid sellele failile)
  • find - Otsib faile mingi kindla kriteeriumi alusel