Idesk

Allikas: Pingviini viki
Tux resized.png Oodake, artikli kirjutamine on alles pooleli!

Sissejuhatus

See manuaal õpetab kuidas installida ja seadistada programmi nimega "idesk".Idesk on programm mis võimaldab väikestele aknahalduritele(fluxbox,xfce,icewm jne) lisada töölauale ikoone.Kui leiad õpetusest mõne vea, siis ole mees ja paranda see palun ära.

Ideski installimine

Gentoo

emerge x11-misc/idesk 

Debian/Ubuntu

apt-get install idesk

Installime sortsust

Lae internetist alla uusim idesk:

http://prdownloads.sourceforge.net/idesk/ 

Paki programm lahti:

tar -xjvf idesk-*

Nüüd liigu ideski kausta:

cd idesk-* 

Nüüd siseneme root õigustesse:

su

Siis lisa ükshaaval järgmised käsud:

./configure
make
make install

Kui installimine oli edukas,Siis nüüd peaksid sa ideski ka ära seadistama.

Ideski seadistamine

Ideskrc faili tekitamine

Selleks et teha enda kodu kausta .ideskrc confi faili,läheb teil vaja tekstiredaktorit.Antud juhul kasutame me sellist programmi mille nimi on nano.Selleks et nanoga tekitada ideskrc faili siis sisesta järgnev käsk enda arvuti terminali:

nano -w ~/.ideskrc

Peale seda aseta järgnev tekst tekstiredaktorisse ja salvesta fail:

table Config
FontName: tahoma
FontSize: 8
FontColor: #ffffff
ToolTip.FontSize: 9
ToolTip.FontName: gothic
ToolTip.ForeColor: #0000FF
ToolTip.BackColor: #FFFFFF
ToolTip.CaptionOnHover: true
ToolTip.CaptionPlacement: right
Locked: false
Transparency: 100
Shadow: true
ShadowColor: #000000
ShadowX: 1
ShadowY: 2
Bold: false
ClickDelay: 300
IconSnap: true
SnapWidth: 55
SnapHeight: 100
SnapOrigin: BottomRight
SnapShadow: true
SnapShadowTrans: 200
CaptionOnHover: false
CaptionPlacement: bottom
FillStyle: FillHLine
Background.File: image.jpg
Background.Delay: 1
Background.Source: ~/.idesktop/icons
Background.Mode: Mirror
Background.Color: #C2CCFF
end
table Actions
Lock: control right doubleClk
Reload: middle doubleClk
Drag: left hold
EndDrag: left singleClk
Execute[0]: left doubleClk
Execute[1]: right doubleClk
end

Ideskrc failis olevate kirjete tähendused

FontName: On fondi nimi. Vaikimisi font on Arial.

FontSize: On fondi suurus. Vaikimisi fondi suurus on 16.

ForeColor: On ikooni fondi esiplaani värv. Vaikimisi värv on #FFFFFF (valge).

Locked: Selles sektsioonis saab valida kas ikoone on võimalik liigutada või mitte.Valikud on true (ikoonide liigutamine on lubatud) ja false (ikoonide liigutamine ei ole lubatud).

Transparency: On läbipaistvus,Valikud on 0-255. 0 tähendab et läbipaistvust ei ole ja 255 on täielik läbipaistvus.

HighContrast: will draw a border around the text in the opposite colour if it is true. It will draw it in an arbitary colour if it "#aa00aa", for example. And it will not draw anything at all if it is set to false.

Shadow: is boolean (true/false). Turning this on will draw a drop shadow of color ShadowColor behind the text. The shadow will be ShadowX pixels right and ShadowY pixels down (negative values will work). Both ShadowX and ShadowY default to 1.

Bold: is a boolean (true/false). Setting it to true will make your font bold.

Click Delay: is the number of milliseconds that represents a double-click.

SingleClick: is a boolean (true/false). Setting it to true makes a single-click execute the command associated with the icon. This also means that it is impossible to drag the icon either.

IconSnap: is a boolean (true/false). Setting it to true makes the icons snap to a grid defined by "SnapWidth" and "SnapHeight". The icon will snap to the middle of the rectangle defined by "SnapWidth" and "SnapHeight". So if "SnapWidth" = "SnapHeight" = 100, the center of the icon will by in multiples of 50: (50,50), or (50, 100), or (100, 100), or (250, 350)... You will want to make "SnapWidth" and "SnapHeight" greater than or equal to the size of the picture.

SnapWidth: is a positive integer, see description in "IconSnap".

SnapHeight: is a positive integer, see description in "IconSnap".

SnapOrigin: defines where the snap grip starts from. Valid values are: TopLeft, TopRight, BottomLeft, BottomRight.

SnapShadow: is a boolean (true/false) value. Setting it to true will make a shadow of the icon appear where the icon will snap if the drag was released there. Turn "IconSnap" on and check this out, pretty cool effect.

SnapShadowTrans: is a integer between 0 (opaque) and 255 (invisible). It represents the transparency of the SnapShadow

CaptionPlacement: new defines the position for Image Caption. Valid values are: Top, Bottom, Left, Right.

CaptionOnHover: is a boolean (true/false) value. Setting it to true will make the icon's caption only appear when the mouse hovers over an icon. False is the default behavior.

FillStyle: new defines the icon appearance when the user gives click him. The icon back to normal form when the user release the mouse button. Valid values are: FillInvert, FillHLine, FillVLine and None. None is the default behavior.

ArturTT:Asi on hetkel poolik ja kirjavigu täis.Aga küll ma selle ka valmis lähiajal saan.