Kuidas avada .daa faile Linuxis

Allikas: Pingviini viki

Sattus mulle juhuslikult kätte üks .daa arhiiv, millega midagi teha osanud. Õigemini, ma isegi ei teadnud, et tegu on arhiiviga. Lõpuks õnnestus kindlaks teha, et tegu on Direct-Access-Arcive failiga, mis loodud PowerISO programmi kasutades. Kiiresti leidsin ka võimaluse, kuidas antud faili ka Linuxis avada saab ja vajadusel näiteks ümber konverteerida. Lisaks saab nii konverteerida, lahti pakkida ja sisu vaadata ka ISO,BIN, DAA failidel.

PowerISO hankimine

Üheks võimaluseks on PowerISO alla laadida siit lingilt. Teine võimalus on kasutada wget käsku:

$ wget http://poweriso.com/poweriso.tar.gz
$ tar -zxvf poweriso.tar.gz

Väljundiks on poweriso nimeline programm.

PowerISO kasutamine

Kõige lihtsam on vast enne lugeda help faili, see avaneb Teile:

./poweriso -?

käsuga. Tema väljundiks on:

suvi@lapakas:~$ ./poweriso -? 
PowerISO  Copyright(C) 2004-2006 PowerISO Computing, Inc
      Type poweriso -? for help

Usage:  poweriso <command> [parameters] [-switches]

<Commands>

list <image file> <directory>  List files and directories in image file.
  Example: List all files and directories in root direcory of /home/sam/test.iso .
  Command: poweriso list /home/sam/test.iso / -r

extract <image file> <dir/file name>  Extract files/directories from image file.
  Example: Extract all files and directories in root direcory of /home/sam/test.iso
       to /home/sam/test recursively.
  Command: poweriso extract /home/sam/test.iso / -od /home/sam/test

convert <image file>  Convert image file to other format.
  Example: Convert /home/sam/test.daa to standard iso file
  Command: poweriso convert /home/sam/test.daa -o /home/sam/test.iso -ot iso
<Switches>

-r       List or extract recursively.
-o       Specify output image file name.
-od      Specify output folder.
-ot <iso|daa|bin>  Specify output image file type. If not specified,
        the image type will be determined by file name suffix.
-volsize <n>  Split output image file to multiple volumes, and set volume
        size to <n>. Example: -volsize 100M
-setpassword <password>  Set password for output image file.
        Example: -setpassword 12345678
suvi@lapakas:~$

Arhiivis leiduvate failide vaatamine

Juhul, kui soovite vaadata, mis failid/kataloogid asuvad arhiivis. Oletame, et Teil on daa arhiiv nimega test.daa, kataloogis /home/kasutajanimi/arhiiv Selleks, et vaadata nüüd selle arhiivis isu andke käsk:

./poweriso list /home/kasutajanimi/arhiiv/test.daa /

Arhiivi lahtipakkimine

Oletame, et Teil on daa arhiiv nimega test.daa, kataloogis /home/kasutajanimi/arhiiv Selleks, et nüüd lahti pakkida selle arhiivi sisu kataloogi /home/kasutajanimi/temp andke käsk:

./poweriso extract /home/kasutajanimi/arhiiv/test.daa / -od /home/kasutajanimi/temp

Tõmmisfaili konverteerimine teisse formaati

Oletame, et Teil on daa arhiiv nimega test.daa, kataloogis /home/kasutajanimi/arhiiv Selleks, et nüüd konverteerida antud tõmmisfail kataloogi /home/kasutajanimi/temp test2.iso failiks andke käsk:

./poweriso convert /home/kasutajanimi/arhiiv/test.daa -o /home/kasutajanimi/temp/test2.iso