Nokia CS-19 netipulga seadistamine

Allikas: Pingviini viki


Alljärgneva õpetuse ideid sain siit, siit ja veel siit.

Ubuntu 11.04 süsteem tunneb pulga automaatselt ära kuid võib tekkida olukordi kus see ei hakka tööle.

Selleks, et Ubuntu modemi ikka modemina ära tunneks on vaja usb-modeswitch nimelist tarkvarapaketti. Ilma selleta ta näitab, et tegemist on mälupulgaga.

Usb-modeswitchi on lihtne alla laadida Synaptic pakihalduriga. System –> Administration –> Synaptic Package Manager

Synapticu saab kiirelt käima ka ALT+F2 vajutades ja avanenud aknasse gksu synaptic sisestades. Peale salasõna sisestamist programm avaneb. Kasutaja peab olema administraatori õigustega, mida tavaliselt kasutaja on kui ei ole ümber seadistatud.

Pane vajalik programmipakett peale, ehk paigalda usb-modeswitch.

Käsurealt saab usb-modeswitch-i paigaldada:

sudo apt-get update
sudo apt-get install usb-modeswitch
sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

Käsurida saab käivitada ALT+F2 abil kui avanenud hüpikaknasse tippida x-terminal-emulator ja vajutada Enter

Luua fail:

sudo gedit /etc/usb_modeswitch.d/0421_062c

Kui kasutad mingit teistsugust tekstieditori siis asenda käsus "gedit" soovitud tekstieditoriga. Nt mousepad Xubuntus, Kate Kubuntus. Gedit tekstieditori aken hüppab lahti ja sinna kirjuta järgev jutt (kõik allolev rasvases kirjas):

########################################################
# Nokia CS-19
#
# Contributor: 
 
DefaultVendor= 0x0421
DefaultProduct=0x062c
 
TargetVendor= 0x0421
TargetProduct= 0x0612
 
CheckSuccess=20
 
MessageContent="5553424312345678000000000000061b000000020000000000 000000000000"

Üks võimalik variant veel:

MessageContent="5553424312345678000000000000061b00 0000020000000000000000000000"

Järgmisena tuleb faili /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules lisada read (vt faili alguses on mõned Nokia modemid juba kirjeldatud - nende järele):

# Nokia CS-19
ATTRS{idVendor}=="0421", ATTRS{idProduct}=="062c", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'"

Tekitame veel faili:

sudo gedit /etc/udev/rules.d/nokia_c-19_eject.rules

... mille sisuks kirjutame:

SYSFS{idVendor}=="0421", SYSFS{idProduct}=="062c", RUN+="/usr/bin/eject %k", OPTIONS+="last_rule"

Selle viimase reegli tulemusena peaks lsusb väljundis näha olema, et 0421:062c muutub 0421:062d peale ehk siis lülitutakse virtuaalselt CD-seadmelt ümber GSM-modemiks kuid see ei juhtu enne kui virtuaalne CD-seade on lahti ühendatud ja selleks siis viimane udev reegel.

Kui Gnome Keyring ehk siis - Võtmerõngas hakkab salasõna küsima ühendumisel siis aitab õpetus:

rm ~/.gnome2/keyrings/login.keyring

vanemates süsteemides ka:

rm ~/.gnome2/keyrings/default.keyring

Jälgi, et seadefailide lõpus on vähemalt 1 tühi rida. Salvesta ja sulge failid ja kindluse mõttes taaskäivitus arvutile ja siis pista modem USB pessa. Mõni hetk läheb aega ja Ubuntu leiab ise modemi üles. Küsitakse SIM-kaardi PIN koodi ja ekraanile tekib nõustaja netipulga seadistamiseks või tuleb võrguhalduri rippmenüüst valida uue mobiilse interneti ühenduse seadistamine.

Seadistatud ühenduse nimele panna ette sõna Auto, näiteks Auto EMT Internet - siis ühendab automaatselt ehk siis lubab mobiilsed ühendused ja PIN peab eelnevalt salvestatud olema. Abiks võib olla ka ühenduse lubamine kõigile kasutajatele - siis läheb seadistus /etc/NetworkManager/system-connections alla kirja (Ubuntus). Võimalik, et kargab veel eraldi aken lahti kus küsib PIN-koodi kuid kui taustal juba ära ühendab siis pole sinna aknasse enam vaja PIN-i panna - panna Loobu või ristist kinni.

Edasi peab teadma juba oma mobiilsideoperaatorile vastavaid seadeid, sest alati ei pruugi automaattuvastus õigesti asja paika panna. Probleemide korral suhtle oma operaatori klienditoega ja kirjuta saadud vastus üles, et järgmisel korral kui vaja seadistada, ei peaks enam helistama.