Süsteemi kiirkäsud

Allikas: Pingviini viki

Linuxis ja Terminalis on võimalik kasutada mitmeid huvitavaid nippe ja võimalusi, kuidas oma tööd lihtsamaks teha. Järgnevalt tookski ära neist peamised, mis kindlasti igale algajale Linuxi kasutajale kasuks tulevad. <> sulgude vahel olevad on klahvikäsud, niisama tekst on aga tavaline terminali käsk.

<Ctrl><Alt><F1> Selle klahvikombinatsiooniga on võimalik vahetada kasutusel olevat terminali esimese vastu. Linuxis on nimelt vaikimisi kuus erinevat töös olevat terminali, mille kaudu saate oma asju teha. Seitsmendas töötab aga graafiline terminal. Seega, kui tahate X-i tagasi, siis vajutage <Ctrl><Alt><F7>

<Ctrl><Alt><Fn> (n=1..6) Terminali vahetus

tty Annab terminali nime, milles parasjagu töötate


<Tab> Tab klahvi vajutamine terminalis lõpetab Teie alustatud käsu kirjutamise, kui selleks on jäänud ainult üks võimalus. Tänu sellele käsule ei pea pikemaid käske välja kirjutama vaid piisab, kui kirjutada algus ja siis vajutada Tab klahvi. Siis jääb ära ka näpuvea võimalus.

<Nool Üles> Nii saab vaadata eelnevaid käske, mis varem antud. Bash salvestab kuni 1000 varem antud käsku. Käsu käivitamiseks vajutage <Enter>.

<Shift><PgUp> Sellega kerite terminali väljundid üles. See on kasulik näiteks enne logimist buutmisel ilmunud teadete vaatamiseks.

<Shift><PgDown> Liikuge terminali väljunditega alla (vastand eelmisele)


<Ctrl><Alt><+> (X-is) Võimaldab vahetada X-serveri resolutsiooni suuremaks (järgmisele conf. failis), kui Teie X-serveri konfiguratsioon seda muidugi võimaldab. Näiteks kasutate hetkel 800x600 resolutsiooni, siis sellle klahvikombinatsiooniga on võimalik vahetada resolutsioon näiteks 1024x768 resolutsioonile, kui Teie süsteem seda võimaldab ja X-server on vastavalt seadistatud.

<Ctrl><Alt><-> (X-is) Vahetab eelmisele X-serveri resolutsioonile. Vastand eelnevale käsule.

<Ctrl><Alt><BkSpc> (X-is) Tapab (Killib) hetkel töötava X-serveri. Kasutage seda juhul, kui muul moel pole võimalik X-serverit sulgeda.


<Ctrl><Alt><Del> Sulgeb süsteemi ja teeb restardi. Tegu on normaalse käsklusega süsteemi restardiga, kasutage seda resett nupu asemel arvutis!

<Ctrl>c Tapab hetkel töösoleva protsessi terminalis. Peamiselt toimib väikeste rakenduste puhul.


<Ctrl>d Logib välja terminalist. Vaadake siiski ka järgnevat käsku!

<Ctrl>d Saadab [End-of-File] käskluse käimasolevale protsessile. Ärge vajutage seda kaks korda! Vastasel korral logite süsteemist järgmise vajutusega välja - vaadake eelmist käsku.

<Ctrl>z Saadab hetkel töös oleva protsessi taustaks, et saaksite edasi muude asjadega tegeleda.

exit Käsklus, mis on sisuliselt sama, mis logout, samas kui olete korraga mitmes terminalis, siis exit käsk ei logi teid välja teistest terminalidest.

reset Taastab terminali vaikimisi sätted. Kasulik siis, kui terminal on Teil täitunud imelike sümbolitega jne.

<Hiire keskmine klahv> Kleebib teises kohas aktiivseks tehtud käsu. Tegu on normaalse kopeeri-kleebi funktsiooniga Linuxis. Tähistate ainult ühes kohas teksti (teete "siniseks" nagu Windowsi maailmas õpetatakse) ja teises kohas, kuhu tahate seda kleepida vajutate keskmist hiire klahvi.