Viki reeglid

Allikas: Pingviini viki

Vikipeedia reeglid on soovituslik iga kirjatüki lisamisel. Sedasi tagame lehe ühtse väljanägemse. Õpetuse või artikli lisamisel pole kõik allnäidatud osad kohustuslikud, tähtis on lisatavate osade järjekord.

Artikli osade järjekord

  1. Kategooria (näiteks [[Kategooria:Õpetused]]) artikli alguses
  2. Artikli sisu, mis pikema artikli puhul peaks olema parema loetavuse huvides alapealkirjade abil liigendatud
  3. ==Vaata ka== (Nummerdamata loend Vikipeedia siseste linkidega)
  4. ==Välislingid== (Nummerdamata loend)
  5. ==Kirjandus== (Nummerdamata loend)
  6. Algse artikli autor
  7. {{Täienda}} või {{Pooleli}} (pole veel kasutatav)
  8. Mall (näiteks {{ZIM}}) (pole veel kasutatav)


Märksõnad

Artiklite alguses olevad märksõnad tuleks kirjutada nii, et lauset alustab suur algustäht. Ortograafia edasiandmiseks tuleks hoolitseda selle eest, et märksõna õigekirjutus oleks näha üsna artikli alguses, soovitatavalt esimeses lõigus.

Artikli alguses olev märksõna tuleb kirjutada rasvases kirjas. Fakultatiivsed osad märksõnast (näiteks vähem kasutatavad eesnimed, isanimed ning ehk ka asutustele antud isikunimed) võib kirjutada tavalises kirjas.

Pärast esimest mainimist kirjutatakse märksõna tavalises kirjas.

Pealkirjad

Teoste, sarjade, rubriikide ja dokumentide pealkirjad kirjutatakse jutumärkides ja esimene sõna suure algustähega.

Alajaotused

Pikemate artiklite puhul on soovitatav liigendada tekst alajaotusteks, millel on alapealkirjad. Alapealkirju on soovitatav mitte teha linkideks. Keerulisemad ja igavamad andmed on soovitatav koondada eraldi artiklitesse, millele põhiartikli alt viidatakse.

Pikema artikli algusesse on soovitatav paigutada üldarusaadav lühikokkuvõte, mis esitab kõige olulisema.

Tuleks vältida nii pikki artikleid, et lugejal oleks raske teda huvitavat teavet üles leida.

Nõuded arvutile

Programmide ja linuxi distributsioonide tutvustuste juurde võimaluse ja sobivuse korral lisada ka nõuded riist ja tarkvarale.


Vaata ka

Vikipeedia artiklid, mis on teemaga seotud, kuid millele põhitekstis ei ole viidatud, võib koondada alajaotuse "Vaata ka" alla.

Välislingid

Artikli sisuosa lõppu võib pealkirja "Välislingid" alla paigutada lingid veebilehekülgedele väljaspool Vikipeediat.

Artikli autor

Autoriõigustega kaitstud artiklite lisamiseks peate luba küsima originaalteksti autorilt. Sellisel juhul on kohustuslik lisada artikli lõppu viide autorile ja link originaaltekstile.

Teietamine / sinatamine

Viki võiks sinatada, mitte Teietada. Teietamine on siinsete tekstide kohta natuke üle pakutud.