CD/DVD kirjutamine käsurealt

Allikas: Pingviini viki

CD/DVD kirjutamine käsurealt, koos kirjutatud andmete kontrollimisega

Aeg-ajalt võib juhtuda, et on vaja varundada andmeid kõvakettalt CD/DVD'le ilma, et meil oleks kasutada mõni GUI-programm selleks (kas on xorg täiesti metsas või pole teda üldse). Siin tulevad meile abiks järgnevad programmid:

 1. mkisofs - *.iso failide loomiseks
 2. cdrecord - *.iso failide plaadile kirjutamiseks

Kuna plaadi kirjutamiseks on tõenäoliselt vaja 'root' kasutaja õigusi, siis alustame sellest, et tuvastame terminalis end kui root kasutaja:

$ su

Loome arhiveeritavast failist/kaustast "/tmp/image.iso" faili:

$ mkisofs -J -joliet-long -l -allow-leading-dots -R -r -U -V "Plaadi nimi/label" -allow-multidot -o /tmp/image.iso /home/kasutaja/tee_faili_v6i_kaustani/mida_tahame_kirjutada

Tuvastame "kirjutaja"

$ cdrecord -scanbus
Cdrecord-ProDVD-ProBD-Clone 2.01.01a34 (x86_64-unknown-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2007 Jörg Schilling
Linux sg driver version: 3.5.27
Using libscg version 'schily-0.9'.
scsibus1000:
    1000,0,0 100000) *
    1000,1,0 100001) 'HL-DT-ST' 'DVDRAM GSA-T10N ' 'PP02' Removable CD-ROM
    1000,2,0 100002) *
    1000,3,0 100003) *
    1000,4,0 100004) *
    1000,5,0 100005) *
    1000,6,0 100006) *
    1000,7,0 100007) *

Minu näite puhul on siis kirjutaja "1000,1,0"

Kui on tegemist "ülekirjutatava" plaadiga, siis tühjendame selle

$ cdrecord -v gracetime=2 dev=1000,1,0 -tao driveropts=burnfree blank=fast -force

Kirjutame loodud /tmp/image.iso faili plaadile

$ cdrecord -v speed=2 dev=1000,1,0 /tmp/image.iso


Kirjutatud andmete kontrollimine.

Esmalt tuvastame "Logical block size is'i" ja "Volume size is'i"

$ isoinfo -d -i /dev/cdrom
CD-ROM is in ISO 9660 format
System id: LINUX
Volume id: xl080228
Volume set id:
Publisher id:
Data preparer id:
Application id: MKISOFS ISO 9660/HFS FILESYSTEM BUILDER & CDRECORD CD-R/DVD CREATOR (C) 1993 E.YOUNGDALE (C) 1997 J.PEARSON/J.SCHILLING
Copyright File id:
Abstract File id:
Bibliographic File id:
Volume set size is: 1
Volume set sequence number is: 1
Logical block size is: 2048
Volume size is: 1012294
Joliet with UCS level 3 found
Rock Ridge signatures version 1 found

Arvutame kirjutatud andmete md5sum'a

$ dd if=/dev/cdrom bs=2048 count=1012294 conv=notrunc,noerror | md5sum

Arvutame faili "md5sum'a" /tmp/image.iso

$ md5sum -b /tmp/image.iso

Kui nii kirjutatud plaadi kui ka kirjutatava *.iso faili sisu "md5sum" klapib on protsess õnnestund ning võime rahus kustutada ajutise "/tmp/image.iso"

$ rm /tmp/image.iso

Kes tahab võib ka plaadi väljastada

$ cdrecord -eject

NB! Tegemist on siis kontrollitud/töötava lahendusega.