Erisümbolite sisestamine

Allikas: Pingviini viki


Mis on erisümbol?

Erisümbolid on sellised sümbolid, mida klaviatuurilt otse sisestada ei saa. Nende sisestamiseks on vaja kasutada kas vastavat eriprogrammi või teada sümboli sisestamiseks talle vastavat klahvikombinatsiooni. Kasutatav klahvikombinatsioon sõltub ka kasutatavast klaviatuuri paigutusest - näiteks Eesti ja USA paigutuse puhul võivad mõned klahvikombinatsioonid erineda. Sama on ka teiste keeltega.

Erisümbolite sisestamine Linuxis

Linuxis saab Unicode-i abil erisümboleid sisestada järgmiselt:

  1. vajutada Ctrl+Shift+u (tekib alakriipsuga u)
  2. sisestada vajalik kood (näiteks 1234 tekitab sellise erisümboli: ሴ)
  3. vajutada enterit

Koode saab õppida märgikaartidest kcharselect (KDE), gucharmap (GNOME). Märgikaardil on enamik vajalikke matemaatikas, loogikas, lingvistikas jms kasutatavaid lisasümboleid kategooria "Üldine" all. Valik enimkasutatavaid märke on ära toodud allpool olevates tabelites vaikimisi olukorra (Compose Key määramata ehk siis SHIFT+AltGr) puhul. Toimib ka AltGr+SHIFT järjestus.

Mõningaid erisümboleid saab sisestada ka lihtsamate kiirklahvide abil, mis on tabelites ära toodud. Kui määrata ära Compose key (tuntakse ka kui Multi_Key) siis saab kasutada ka näiteks selliseid kiirklahve. Vaikimisi on SHIFT+AltGr selleks kuid nende abil ei saa neid kiirklahve kasutada. Ise määrates sobib näiteks parempoolne CTRL-klahv vms.

Erisümbolite sisestamine Windowsis

Et artikkel oleks terviklik ja saaks Unicode sümboleid ka Windowsis sisestada siis väike õpetus ka siia. Tuleb märkida asjaolu, et kõik Linuxi koodid ei toimi Windowsis... Näiteks kui kellelgi ikkagi on vaja neid sümboleid ka Windowsi, mis jookseb näiteks Linuxi all virtuaalmasinas siis kulub ka see teadmine ära.

Kõigepealt tuleb lubada Unicode koodide sisestamine:

  • Start->Run->regedit (kiirklahviga Win+R ja tipi regedit ning vajuta Enter)
  • liigu kohta HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Input Method - iga kasutaja keskkonnas tuleb seda teha (kasutajapõhine seadistus)
  • loo uus võti: New->String value (tekib tüüp: REG_SZ)
  • nimeks panna EnableHexNumpad (hiire paremklahvi alt saab valida Rename ja Enter-ile vajutus kinnitab ümbernimetamise)
  • väärtuseks 1 (Value: 1)
  • taaskäivitus arvutile

Koodi sisestamine käib selliselt: ALT+<kood>
NB! Pluss märki tuleb kindlasti eraldi vajutada ja ALT-klahvi tuleb koodi sisestamisel all hoida.
Näiteks: kraadimärk tuleb ALT+00b0 abil: vajutan ALT alla ja hoian all ning siis sisestan 00b0 ja vabastan ALT-klahvi ning siis saan kraadimärgi tekstikursori asukohta.

Koode saab õppida programmist Märgistik (Character Map), mis asub peamenüüs (Start->Programs->Accessories->System Tools->Character Map ehk siis eestikeelses süsteemis Start->Programmid->Tarvikud->System Tools->Märgistik) või ka Start->Run (Win+R) ja tipi charmap ning vajuta Enter. Otsiteekond programmile on %SystemRoot%\system32\charmap.exe - võib ka ise sellise otsiteega käivitusikooni luua. Unicode-i koodid asuvad sarnaselt Linuxist tuntud Gucharmap-iga all vasakus nurgas (U+xxxx).

Üks võimalus on Windowsi paigaldada ka UnicodeInput programm. Lisainfot leiab siit.

Windowsis saab ka ALT-klahviga otse koode sisestada ent kaugeltki mitte kõiki sümboleid, mis Unicode-is olemas... Ka ALT-koodid on nähtavad programmi Character Map (Märgistik) all servas kuid seekord paremas nurgas. Kui märgi kohta ei ole ALT-koodi siis on see koht tühi ja märgi sisestamiseks jääb kaks võimalust - kas läbi programmi see kopeerida või sisestada käsitsi Unicode-i kood.

Erisümbolite sisestamine Mac OS-is

Erisümbolite sisestamise kohta Mac OS-i erinevates versioonides on eraldi artikkel. Hoides all Option Key-d (⌥ ehk Alt), tippida 4-kohaline kood ja ⌥-klahvi vabastamisel sisestatakse erisümbol tekstikursori asukohta. Vaata veel ka siia - piltidega õpetus.

Levinumate erisümbolite koodid Linuxis

Kirjavahemärgid

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... Kiirklahv tähendus
2010 sidekriips
2011 murdumatu sidekriips
­ 00ad poolituskoht (varjatud sidekriips)
2013 kuni-kriips (n-kriips)
2014 mõttekriips (m-kriips)

Kraadid

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... Kiirklahv tähendus
° 00b0 AltGr+SHIFT+0 kraad
ʹ 02b9 ' minut
ʺ 02ba
sekund
2103
Celsiuse kraad
2109
Fahrenheiti kraad

Rahaühikud

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... Kiirklahv tähendus
20ac ALTGr+E euro
£ 00a3 ALTGr+3 inglise nael
­$ 0024 ALTGr+4 dollar
¢ 00a2 ALTGr+C sent
฿; Ƀ 0e3f; 0243 bitcoin
20b9 india ruupia
¥ 00a5 jaapani jeen

Astmed

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... Kiirklahv tähendus
2070
0.aste
¹ 00b9 AltGr+1 1.aste
² 00b2
2.aste (ruut)
³ 00b3
3.aste (kuup)
2074
4.aste
2075
5.aste
2076
6.aste
2077
7.aste
2078
8.aste
2079
9.aste
207b
negatiivne aste (N: x⁻²)
207a
positiivne aste (N: x⁺²)
207d
ülaindeks vasak sulg
207e
ülaindeks parem sulg

Alaindeksid

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... tähendus
2080 0. alaindeks (N. x₀)
2081 1. alaindeks
2082 2. alaindeks
2083 3. alaindeks
2084 4. alaindeks
2085 5. alaindeks
2086 6. alaindeks
2087 7. alaindeks
2088 8. alaindeks
2089 9. alaindeks
208a alaindeks pluss (N: x₊₁)
208b alaindeks miinus (N: x₋₁)
201a alaindeks koma (N: x₁‚₂)
208d alaindeks parem sulg
208e alaindeks vasak sulg

Harilikud murrud

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... Kiirklahv tähendus
¼ 00bc
üks neljandik harilik murd
½ 00bd AltGr+5
AltGr+'
üks kahendik harilik murd
¾ 00be
kolm neljandikku harilik murd
2153
üks kolmandikku harilik murd
2154
kaks kolmandikku harilik murd
2155
üks viiendikku harilik murd
2156
kaks viiendikku harilik murd
2157
kolm viiendikku harilik murd
2158
neli viiendikku harilik murd
2159
üks kuuendik harilik murd
215a
viis kuuendikku harilik murd
215b AltGr+SHIFT+2 üks kaheksandikku harilik murd
215c AltGr+SHIFT+5 kolm kaheksandikku harilik murd
215d AltGr+SHIFT+6 viis kaheksandikku harilik murd
215e AltGr+SHIFT+7 seitse kaheksandikku harilik murd

Pluss-miinus

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... Kiirklahv tähendus
± 00b1 AltGr+SHIFT+9 pluss-miinus märk
2213
miinus-pluss märk

Skandinaavia tähed

Lisaks Skandinaaviale on need tähed ka mõnede teiste riikide tähestikes, näiteks Taani tähestikus.

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... Kiirklahv tähendus
Å 00c5
å 00e5
Æ 00c6
æ 00e6
Ø 00d8
ø 00f8
Ů 016e
ů 016f

Tehtemärgid

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... Kiirklahv tähendus
× 00d7 AltGr+SHIFT+, skalaarkorrutis
· 00b7
tavaline korrutis
÷ 00f7 AltGr+SHIFT+. jagamismärk

Kreeka tähed

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... Kiirklahv tähendus
µ 00b5 AltGr+m mikro tähis (kreeka müü)
2211 summa (suur sigma)
α 03b1 alfa
β 03b2 beeta
γ 03b3 gamma
𝜶 1d736 alfa kaldkirjas
𝜷 1d737 beeta kaldkirjas
𝜸 1d738 gamma kaldkirjas
π 03c0 pii

Püstkriipsud

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... tähendus
¦ 00a6 püstkriips
2223 vertikaalpoolitus
2224 ei poolita vertikaalselt
2225 paralleelne
2226 ei ole paralleelne

Protsendid

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... tähendus
% 0025 protsent (sajandik)
2030 promill (tuhandik)
2031 kümnetuhandik

Hulgad

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... tähendus
2208 hulga element
2209 ei ole hulga element
220a hulga element (väiksem)
220b sisaldab liiget
220c ei sisalda liiget
220d sisaldab liiget (väiksem)
2229 ühisosa
222a ühendus
2282 alamhulk
2283 ülemhulk
2284 ei ole alamhulk
2285 ei ole ülemhulk

Juured

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... tähendus
221a ruutjuur
221b kuupjuur
221c neljas juur

Tähtsümbolid

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... Kiirklahv tähendus
221e
lõpmatus
& 0026 SHIFT+6 matemaatiline ja
® 00ae AltGr+SHIFT+r registreeritud
© 00a9 AltGr+SHIFT+c kopeerimisõigus
20ac AltGr+e euro
2122 AltGr+SHIFT+8 kaubamärk

Nurgad

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... tähendus
2220 nurk
2221 mõõdetud nurk

Võrded

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... tähendus
> 003e suurem kui
< 003c väiksem kui
2264 väiksem või võrdne
2265 suurem või võrdne
2a7d väiksem või võrdne (paralleelsed)
2a7e suurem või võrdne (paralleelsed)
2248 ligikaudu
2249 ei ole ligikaudu
2245 ligikaudu võrdne
2247 ei ole ligikaudu võrdne
2261 identne
2262 ei ole identne
2260 ei ole võrdne

Integraalid

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... tähendus
222b ühekordne integraal
222c kahekordne integraal
222d kolmekordne integraal
2a0c neljakordne integraal
222e ühekordne pindintegraal
222f kahekordne pindintegraal
2230 kolmekordne pindintegraal

Mitmesugused sümbolid

erisümbol CTRL+SHIFT+u+... tähendus
2601 pilv
2603 lumemees
2609 Päike
260e telefon (must)
260f telefon (valge)
2620 pealuu kontidega
2622 radioaktiivne
2623 bioloogiline oht
263a naerunägu
2639 kurb nägu
267f ratastool
2695 meditsiin
269b aatomi sümbol
26a0 hoiatus

Välislingid

Erisümbolite otsing

Viited ohtralt erimärke sisaldatavatele fontidele

Viited PDF-failidele

Lisainfo - http://www.unicode.org/

Viited veebipõhistele allikatele