Estobuntu tõlkeväljakutsete loetelu

Allikas: Pingviini viki

Inglise keeles: Clock Offset (kui kellaaja erinevus)

Variant: Kellaaja erinevus, ajavahe, kella erinevus, kella ajanihe

Inglise keeles: Clock Offset (kui taktide erinevus)

Variant: taktivahe, taktsageduse erinevus

Inglise keeles: Uncaught error

Variant: tabamata viga, püüdmata viga, miskine viga

Inglise keeles: Unhandled error

Variant: käsitlemata viga

Inglise keeles: Pinning

Variant: seostama, omistama, seondama, kinnistama

Inglise keeles: pin list

Inglise keeles: pool

Variant: kobar / sülem / kogum

Inglise keeles: storage pool

Variant: kobarsalvesti / kogumsalvesti / salvestikogum

Inglise keeles: printer pool

Variant:

Inglise keeles: storage

Variant: salvesti

Inglise keeles: storage volume

Variant: salvestusköide

Inglise keeles: dashboard

Variant: infotahvel /tahvel

  Märkus (Marek Laane): uurisin seda Plasma Dashboardi veidi ja leidsin, et üks vidin kannab nime tahvel ja just seda ta ongi: tahvel, kuhu saab eri värvidega igasuguseid asju peale sodida. Niisiis vähemalt selles kontekstis "tahvel" ei sobi. Mõtlesin, et kui tegemist on asjaga, mis sulgeb või muudab läbipaistvaks tavalised aknad ja toob nähtavale vidinad, siis võiks äkki olla hoopis "vidinavaade"? (seda siis vähemalt juhul, kus ta sellisena käitub - eboxi osas ma ei oska sõna võtta).

Inglise keeles: wpa supplicant

Inglise keeles: supplicant

Variant: taotleja

  Märkus (Marek Laane): võõrsõnade leksikon teab, et suplikant on supliigi [palvekiri, palve] esitaja; paluja - niisiis on see sõna põhimõtteliselt täiesti olemas ja üldiselt sama tähendusega nagu ingliskeelne variant, nii et seda peaks olema küll võimalik kasutada samamoodi nagu inglise keeles ka selle WPA värgenduse kohta.

Inglise keeles: Sieve

Sieve on programmeerimiskeel

Inglise keeles: advanced

1. Seadistuste kohta:
a) täpsem(ad seaded), täpsemalt, ...
  Eelistatud vaste siis, kui tegemist on tõesti millegi (nt võrguseadete) täppishäälestamiseks mõeldud kohaga.
b) muu(d), mitmesugust, ...
  Mõnedele programmeerijatele meeldib "advanced" jaotisesse kuhjata kokku need seaded, millele nad mujal kohta ei leidnud.
c) täiustatud
1. Kasutajate kohta:
teadlik(um), kogenud
  Levinud tõlge "edasijõudnud" ei pruugi kõige parem olla, sest ühes valdkonnas (nt programmeerimises) väga tark ja oskuslik kasutaja ei pruugi mõnes teises valdkonnas (nt võrgu seadistamises) sama kodus olla. Samuti võib vaielda, kas kasutajate eesmärk peaks üldse olema edasijõudmine mingisugusele "järgmisele tasemele".

Inglise keeles: user corner

Variant: isiklikud asjad, kasutaja nurgake, oma nurk

Vaata ka