Graafikakaardi draiverite paigaldamine Fedoras

Allikas: Pingviini viki

Kõige paremat Linuxi toetust omab nVidia, kuid samas on ka võimalik loomulikult teiste tootjate videokaarte kasutada. Hetkel käsitleme ainult, kuidas ATI ja nVidia kaarte korralikult tootjate enda tarkvaraga tööle saada.

Fedora Core 5

Tux resized.png Palun kontrollida!

livna repositooriumi paigaldamine

  • Esmalt tuleb meil võtta endale root kasutaja õigused:
su -
  • Nüüd avage/looge järgnev fail:
gedit /etc/yum.repos.d/livna.repo

gediti asemel võite loomulikult kasutada ka mõnda muud tekstiredaktorit

  • Kopeerige sinna järgnev sisu:
[livna]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Base
baseurl=
	http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/
	http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$releasever/$basearch/
	http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/$releasever/$basearch/
	http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/
failovermethod=priority
#mirrorlist=http://rpm.livna.org/mirrorlist-5
enabled=0
gpgcheck=1

enabled=0 on selle pärast, et see repositoorium ei läheks konflikti RPMForge repositooriumiga automaatsel uuendamisel.

  • Nüüd tuleb meil importida livna repositooriumi GPK võti
rpm --import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY

Kernel-devel paketide paigaldamine

Võib vaja minna ka Kernel devel pakette, nende paigaldamiseks kasutage järgnevat käsku:

yum install kernel kernel-devel
yum update kernel kernel-devel 

Ühtlasi uuendame sellega oma süsteemi Kerneli viimasele versioonile.

ATI draiverite paigaldamine

  • Kui kasutate tavalist Kernelit, siis kasutage järgnevat käsku:
yum -y --enablerepo livna install kmod-fglrx
yum -y --enablerepo livna install kmod-fglrx-smp

nVidia draiverite paigaldamine

  • Kui kasutate tavalist Kernelit, siis kasutage järgnevat käsku:
yum -y --enablerepo livna install kmod-nvidia
yum -y --enablerepo livna install kmod-nvidia-smp

Kui draiverid paigaldatud

Selleks, et kõrvaldada võimalikud probleemid SELinuxiga nVidia või ATI draiverite kasutamisel, sisestage järgnev käsk:

setsebool -P allow_execstack=1

ja peale seda

setsebool -P allow_execmod=1

Kui see tehtud, siis polegi muud teha, kui restartida arvuti ja peale seda peaks Teie nVidia või ATI draiverid töövalmis olema.

Fedora Core 4

ATI

Peame paigaldama kernelile ATI kaardi draiverid. Kui Teil oli enne mingil põhjusel paigaldatud ka nVidia draiverid, siis need peate enne eemaldama! Draiverite paigaldamiseks kasutame taas yum-i.

yum install ati-fglrx kernel-module-fglrx-`(uname -r)`	

Sellega paigaldatakse Teie kernelile vastavad ATI draiverid. Et need tööle panna, tuleb masin restartida.

Kui uuendate kernelit, siis tuleb kas draiverid uuesti paigaldada või enne uue kerneli käivitamist sisestada vastav käsk:

yum install kernel-module-fglrx-`(rpm -q --queryformat="%{version}-%{release}\n" kernel | tail -n 1)`

nVidia

Kui kasutate nVidia kaarti ja soovite sellele draiverid panna, et saada tööle näiteks 3D, siis kirjutage käsureale:

yum install nvidia-glx kernel-module-nvidia-`(uname -r)`


Kui uuendate kernelit, siis tuleb kas draiverid uuesti paigaldada või enne uue kerneli käivitamist sisestada vastav käsk:

yum install kernel-module-nvidia-`(rpm -q --queryformat="%{version}-%{release}\n" kernel | tail -n 1)`


Autor:Spott

spott[ät]spottraining.org