Root

Allikas: Pingviini viki

root kasutaja on Linuxi ja UNIX-i maailmas kasutaja, kes võib süsteemis kõike teha. Tema on süsteemi "super kasutaja". Temal on õigus luua uusi kasutajaid, lisada ja eemaldada tähtsamaid rakendusi ning teha muid süsteemi globaalselt mõjutavaid tegevusi.

Kuidas saada endale root kasutaja õiguseid?

Üldjuhul peate süsteemis kasutama tavakasutajat. Kogu aeg root kasutajana süsteemi kasutades on oht väga suur. Väike näpuviga ja Te võite kogu oma süsteemi hävitada. Selleks kasutatakse süsteemis tavakasutajat ja kui on vaja, siis võetakse endale root kasutaja õigused. Selleks avage terminal ja kirjutage sinna

su

Peale seda küsitakse Teilt parooli - andke oma root kasutaja parool.

Teine võimalus on luua ja kasutada kasutajat, kellele on antud õigused käivitada asju root kasutaja õigustes käsuga

sudo

see käsk tuleb alati anda enne igat käsku, mida Te soovite kasutada root kasutaja õigustes. (k)Ubuntu kasutajad peavadki kasutama sudo käsku, kui nad ei taasta root kasutajat süsteemis (mis pole aga soovitatav).

Kas ma root kasutajaga KDE-sse/GNOME-i sisse ei saagi logida?

Üldjuhul on see jah keelatud. On küll võimalik lubada root kasutaja sisse logimine, kuid see ei ole soovitatav.