Ip6tables-tulemüür

Allikas: Pingviini viki

Tulemüüriskript IPv6 ühenduste jaoks. Võrreldes IPv4 skriptiga on erinevus minimaalne.

#!/bin/sh
 
#Kustutame ära kõik olemasolevad reeglid ja ahelad
ip6tables -F
ip6tables -X
 
# Määrame vaikereeglistiku. Kui edaspidi ei ole reegleid, 
# mis väidaksid vastupidist, siis lubatakse ainult väljaminevad
# paketid.
ip6tables -P INPUT DROP
ip6tables -P FORWARD DROP
ip6tables -P OUTPUT ACCEPT
 
# Ignoreerime pakke, mis on mingil põhjusel vigased ja logime need
ip6tables -A INPUT -m state --state INVALID -j LOG --log-prefix " IPv6 INPUT invalid: " 
ip6tables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
 
# Lubame kohalikud sissetulevad paketid
ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
 
# Kui sissetulev pakett eksisteerib, kui me tulemüüri käivitame või
# on seotud olemasolevaga, siis lubame ühenduse. Kui seda reeglit pole,
# siis interneti põhimõtteliselt kasutada ei saa, kuna eelnevalt keelasime
# kõik sissetulevad paketid.
ip6tables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
 
# Port 113 kinni, et irc ei uimerdaks
#ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 113 -j LOG --log-prefix " Ipv6 identd "
ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 113 -j REJECT
ip6tables -A INPUT -p udp --dport 113 -j REJECT
 
# Avame pordi 55555
# -i eth0 võib asendada mingi muu liidesega või üldse ära jätta.
ip6tables -A INPUT -p tcp -i 6in4 --dport 55555 -j ACCEPT
#ip6tables -A INPUT -p udp -i eth0 --dport 55555 -j ACCEPT
 
# Esimene reegel lubab pingida sisevõrgust ilma piirangudeta.
# Teine reegel lubab esimese 5 ICMP paketti olenemata nende saabumise
# kiirusest, pärast seda ainult pakett per sekund.
# Kolmas reegel ütleb, et kõik, mis ei mahu esimese kahe reegli alla, tuleb
# maha lüüa.
#ip6tables -A INPUT -p icmp -m iprange --src-range 192.168.1.60-192.168.1.65 -j ACCEPT 
ip6tables -A INPUT -p ipv6-icmp -m limit --limit 10/m --limit-burst 5 -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p ipv6-icmp -j LOG --log-prefix " IPv6 Jube ping: "
ip6tables -A INPUT -p ipv6-icmp -j DROP
 
# Logime juhud, mis ei mahu eelnevate reeglite alla
# Logi kirjutatakse /var/log/messages faili
ip6tables -A INPUT -j LOG --log-prefix " IPv6 INPUT DROP: "
 
# Logime FORWARD INVALID paketid ja DROPime need
ip6tables -A FORWARD -m state --state INVALID -j LOG --log-prefix " IPv6 FORWARD invalid: "
ip6tables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
 
# Logime FORWARD DROP juhud
ip6tables -A FORWARD -j LOG --log-prefix " IPv6 FORWARD DROP: "
 
# Logime OUTPUT INVALID paketid ja DROPime need
# ip6tables -A OUTPUT -m state --state INVALID -j LOG --log-prefix " OUTPUT invalid: "
ip6tables -A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP
 
#EOF