Kuidas teha PPPoE ühendust läbi Wifi võrgu?

Allikas: Pingviini viki

Ubunutu võrguhaldur ei võimalda 2011 juuli seisuga teha PPPoE ühendust üle Wifi võrgu (inglise keeles ka PPPoE over miniport WAN vms). [1] Seega tuleb kasutada käsureautiliiti pppoeconf.

Ühendumise loogika käib nii (katsetatud Ubuntu 10.10 ja 11.04 peal):

 • Seadistada ühendus Wifi võrguga, üle mille tahetakse PPPoE'd teha. Tuleb IPv4 ühendus seadistada viisil "Local loopback only" (või määrata privaataadress vms samaväärne).
 • Käivitada ilma just seadistatud Wifi võrguga ühendust võtmata sudo pppoeconf wlan0 (wlan0 asemele oma võrguadapteri nimi, kui see erineb) ja salvestada seadistused (võib olla vaja võrguühendusega trikitada, st võtta ühendust võrguga ja siis ühendus katkestada vms).
 • Muuta kooskõlaseks töötamiseks Ubuntu võrguhalduriga /etc/networks/interfaces nii, et selle sisu oleks ainult
auto lo
iface lo inet loopback
 • Eemaldada kõik PPPoE ühendused käsuga sudo poff -a.
 • Võtta ühendust oma Wifi võrguga.
 • Käivitada sudo pon dsl-provider.
 • Nüüd peaks kõik töötama. Õnnestumisest/läbikukkumisest saab aimu vaadates viimaseid logikirjeid käsuga plog.

Abistav skript

Igakordse eraldi PPPoE'ga ühendumise võib lahendada ka skriptiga, mis käivitatakse sisselogimisel mingi viivitusega või oodatakse, kuni vastava nimega Wifi võrgua ühendust võetakse ja siis käivitatakse sudo pon dsl-provider' (võib panna skripti ka crontabi, sest siis käivitatakse see automaatselt juurkasutaja õigustes):

iwconfig 2>&1 | grep 'ESSID:"'$1'"'
if [ $? -eq 0 ]; then
	sudo poff -a
	sudo pon dsl-provider
	sleep 7
	plog
else
	echo "Ühendamata..."
fi

Skripti parameetriks panna PPPoE ühenduse jaoks kasutatava Wifi võrgu nimi.

Väljund õnnelikul ühendumisel

est@buntu:~$ ./pppow.sh "Drin"
wlan0   IEEE 802.11bg ESSID:"Drin" 
Plugin rp-pppoe.so loaded.
RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Jul 7 10:14:41 udukogu pppd[12422]: Using interface ppp0
Jul 7 10:14:41 udukogu pppd[12422]: Connect: ppp0 <--> wlan0
Jul 7 10:14:44 udukogu pppd[12422]: PAP authentication succeeded
Jul 7 10:14:44 udukogu pppd[12422]: peer from calling number 00:30:48:8F:DF:81 authorized
Jul 7 10:14:44 udukogu pppd[12422]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Jul 7 10:14:44 udukogu pppd[12422]: local IP address 10.40.208.220
Jul 7 10:14:44 udukogu pppd[12422]: remote IP address 10.40.192.1
Jul 7 10:14:44 udukogu pppd[12422]: primary  DNS address 80.80.160.8
Jul 7 10:14:44 udukogu pppd[12422]: secondary DNS address 80.80.160.9
est@buntu:~$