Man

Allikas: Pingviini viki

Käsk man on üks põhilisi käske, mida iga Linuxi kasutaja võiks rohkem kasutada. Selle abil on võimalik lugeda abiinfot nii süsteemikäskude, häälestusfailide kui suuremate prograamide kohta. Näiteks, kirjutades käsureale:

man man

Saate väljundiks:

MAN(1)            Manual pager utils            MAN(1)

NAME
   man - an interface to the on-line reference manuals

SYNOPSIS
   man [-c|-w|-tZ] [-H[browser]] [-T[device]] [-adhu7V] [-i|-I] [-m sys-
   tem[,...]] [-L locale] [-p string] [-C file] [-M path] [-P pager] [-r
   prompt] [-S list] [-e extension] [[section] page ...] ...
   man -l [-7] [-tZ] [-H[browser]] [-T[device]] [-p string] [-P pager] [-r
   prompt] file ...
   man -k [apropos options] regexp ...
   man -f [whatis options] page ...

DESCRIPTION
   man is the system's manual pager. Each page argument given to man is
   normally the name of a program, utility or function. The manual page
   associated with each of these arguments is then found and displayed. A
   section, if provided, will direct man to look only in that section of
   the manual. The default action is to search in all of the available
   sections, following a pre-defined order and to show only the first page
   found, even if page exists in several sections.

Tegu on alles esimese lehega antud man lehest. Edasi alla oole liikumiseks vajutage nooli. Nool alla liigub alla ja nool üles tagasi üles poole. Juhul, kui tahate lahkuda, siis vajutage q Nagu näete on kohe üleval aga kirjas MAN(1), see tähendab et tegu on esimesse sektsiooni kuuluva man lehega. Järgnevalt on toodud man lehtede peamised sektsioonid:

 • Sektsioon 1 Kasutaja käsud
 • Sektsioon 2 Süsteemsed kutsungid
 • Sektsioon 3 Alamfunktsioonid
 • Sektsioon 3p Perli moodulid
 • Sektsioon 4 Seadmed
 • Sektsioon 5 Failide vormingud
 • Sektsioon 6 Mängud
 • Sektsioon 7 Muud
 • Sektsioon 8 Süsteemi administreerimine
 • Sektsioon 9 Kernel
 • Sektsioon n Uus
 • Sektsioon l Kohalik
 • Sektsioon p avalik
 • Sektsioon o vana

Man lehtedel on ka oma kindel sisemine ülesehitus. Need on (alati ei ole kõiki neid olemas):

 • NAME - man lehekülje nimi
 • SYNOPSIS - lühiülevaade
 • DESCRIPTION - kirjeldus, millega täpsemalt tegu on. Siia alla pannakse ka erinevad lisavõtmete võimalused, mida saab kasutada
 • OPTIONS - võimalused, mida saab kasutada (võtmed võivad olla ka siia pandud)
 • AUTHOR - skripti/programmi autor
 • REPORTING BUGS - kellele teatada vigadest
 • COPYRIGHT - man lehe ja programmi õigused
 • SEE ALSO - vaata ka neid lehti
 • FILES - failid, mis selle programmiga seotud on