OpenOffice.org KKK

Allikas: Pingviini viki


OpenOffice.org, Korduma Kippuvad Küsimused

Sisukord

Varia

Kas programmi OpenOffice.org kasutamine äritegevuses on legaalne?

Jah, OpenOffice.org kasutamine ärilisel otstarbel on täiesti legaalne.

Kas Sun võib kunagi OpenOffice.org lähtekoodi "ära võtta"?

Ei. Kui lähtekood on ükskord juba pandud LGPL-i alla, siis seda ei saa enam kunagi tagasi võtta. Sun'il pole ka plaanis pöörduda tagasi suletud arendusmudeli juurde. Sun on kohustatud käituma täpselt samade reeglite kohaselt, nagu kogu ülejäänud kogukond. Samamoodi nagu ülejäänud kogukond on ta kohustatud koodi modifikatsioonid andma LGPL-i alla (või spetsifikatsiooni- ja näiteimplementatsioonid SISSL-i alla). Järelikult ei saa Sun kunagi lähtekoodi ja kogukonna lisapanust sellesse ära võtta. See kood kuulub kogukonnale ja on kaitstud LGPL-i ja SISSL-iga.

Mida on OpenOffice'is vähem kui Suni StarOffice'is?

OpenOffice.org kood ei sisalda kogu StarOffice koodi. Enamatel juhtudel on põhjus selles, et konkreetne kood kuulub kolmandatele osapooltele, kellele Sun maksab selle kaasamise eest StarOffice koosseisu, kuid mis ei anna õigust koodi kasutamiseks OpenOffice koosseisus. Põhimõtteliselt puuduvad OpenOffice'is järgnevad võimalused võrreldes StarOfficega:

 • teatud fondid (eriti Aasia keelte fondid),
 • Adabas D andmebaasikomponent,
 • mõned dokumendimallid,
 • suurem osa Lõikepiltide galeriist,
 • teatud sorteerimise funktsionaalsus Aasia keelte puhul,
 • teatud failitüüpide teisendamise filtrid.

Kuidas kirjutada Linuxis OpenOffice.org-iga ilma erimärkide dialoogi kasutamata selliseid märke, mida klaviatuuril ei ole? Windowsi numbrikombinatsioonid ei tööta.

Unicode märke saab sisestada nii: vajuta crtl+shift+u, tekib allajoonitud u-täht, vabasta muuteklahvid ja sisesta märgi kuueteistkümnendsüsteemis kood. Näiteks ruudu märgi (²) kood on 00B2. Koodide tabeleid võib leida internetist.

Aknahaldur, mida ma kasutan, ei oma ühtegi OpenOffice.org nn. kiirkäivitajat. Kuidas ma saaksin OpenOffice käivitada nii, et esialgu avatakse ainult avatava faili valimise dialoog?

Selleks tuleb programm soffice käivitada võtmega .uno:Open, ehk siis kataloogis, kuhu OpenOffice.org on (kasutaja jaoks) installeeritud, tuleb anda käsk ./soffice .uno:Open.

Praegu on nii, et võrgus saavad mitu kasutajat korraga avada OpenOffice.org faile lugemiseks ja kirjutamiseks. Kas oleks kuidagi võimalik faile lukustada nii, et ainult faili esimesena avanul oleks kirjutamisõigus?

Selleks tuleb kataloogis (paigalduskataloog)/program asuvas käivitusskriptis soffice eemaldada kommentaarimärgid ridade

 SAL_ENABLE_FILE_LOCKING=1
 export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING

eest. Alates versioonist 3.0 on võimalik võrgus asuvaid faile kasutada mitme kasutaja poolt korraga ja hallata kasutajate tehtud muudatusi.

OpenOffice IMEB? Ehk igasugu müstilised ja täiesti arusaamatud vead!

OpenOffice ei käitu ootuspäraselt? Linnukesed "ei mõju"? Funktsioonid ei anna ootuspärast tulemust? Teete mingi muudatuse ja hetk hiljem on see kadunud? OpenOffice keeldub faili salvestamast?

Suure tõenäosusega on nende probleemide põhjus selles, et Te kasutate konverditud Microsoft Office faili. Hullemal juhul faili, mis on läbi käinud mitmest MSO versioonist (97, 2K, XP vms). Selline fail on kahjuks "sodi" täis ja mõnel juhul ei suuda isegi faili loomiseks kasutatud Microsoft Office seda enam korralikult avada. Kahjuks kipub konvertimise käigus igasugu OOo jaoks arusaamatut sodi kaasa tulema. OOo seda ei näita, kuid kusagil failis on see olemas ja tingib programmi mitteootuspärast käitumist ehk teisisõnu "sigatsemist". 90% juhtudest vabastab "seletamatustest ja arusaamatutest" veidrustest "puhta" OOo faili kasutamine. Selleks toimi järgnevalt:

 1. Ava MSO fail OOo-s.
 2. Salvesta fail OOo vormingusse. ("Save As")
 3. Sulge fail ja OOo ja ava uuesti.
 4. Loo uus tühi sama tüüpi fail
 5. Tõsta copy-paste abil kogu faili SISU uude faili ümber.
 6. Sulge "vana" fail ja kirjuta "uue" failiga üle.

"sodi" ja "müstilised vead" peaksid kadunud olema. Hoiatuseks niipalju, et sellisel kopeerimise viisil omistab kopeeritud sisu uues dokumendis uue dokumendi stiilid, kui need on sama nimega. See on veel üks põhjus, miks on tihti targem luua oma stiilid selle asemel, et olemasolevaid muuta - kasutaja stiilid võetakse kopeerimisel kaasa, süsteemsete stiilide puhul kasutatakse sihtdokumendi omi.

Kuidas saaks tabeleid ja muud infot OpenOffice.org dokumentidest kopeerida Autocadi joonistesse?

Kopeeritud objekti asetamiseks joonisesse tuleks kasutada käsku Paste Special ja võtta selle dialoogist valik Autocad Entities, see asetab näiteks tabeli joonisesse polyline-ide ja single line text-ide kogumina, mida on sihtkohas võimalik vastavatele elementidele suunatud käskude abil edasi töödelda. Loomulikult selline tabel enam ei arvuta.

Mul on vaja sisestada teksti vene keeles. Kuidas, abis pole midagi kirjutatud?

Klaviatuuri paigutuse vahetamine toimub operatsioonisüsteemi vahenditega, uuri selle dokumentatsiooni, kuidas lubada erinevaid klaviatuuripaigutusi ja kuidas nende vahel lülituda.

Paigaldamine

Miks peale OpenOffice installeerimist adminstraatorina Windows 2000/XP all ei teki kasutajate menüüdesse OpenOffice alammenüüd?

Et installeerida OpenOffice kõigi kasutajate jaoks, tuleb setup.exe käivitada -net võtmega. Selleks peab valima Start-menüüst käsu Run, nupu Browse abil otsima välja setup.exe faili ning kirjutama kogu aknasse ilmuva rea lõppu -net. Peale sellist installeerimist käivitatakse kasutajate jaoks OpenOffice.org esmakordsel käivitamisel paigaldusprogramm uuesti ja see tekitab kasutajate kodukataloogidesse umbes 2 MB suuruse OpenOffice.org kataloogi. Samasuguse võtmega toimub paigaldamine ka teistes mitmekasutajasüsteemides (linux, etc.).

Alternatiivina saab kohalikele kasutajatele seaded tekitada ka järgnevate BAT failide abil (NT/2K/XP) kui OOo on arvutisse paigaldatud.

inst.bat

@ECHO OFF

REM store our current directory to a variable
FOR /F "tokens=1 delims=" %%A IN ('cd') DO set DIR=%%A

REM COPY POST-INST routine to all users home directories
CD "%USERPROFILE%\.."
FOR /D %%A IN (*.*) DO copy %DIR%\postinst.bat "%USERPROFILE%\..\%%A\Start Menu\Programs\Startup\"
CD "%DIR%"

REM including the HIDDEN ones
copy postinst.bat "%USERPROFILE%\..\Default User\Start Menu\Programs\Startup\"

REM and excluding All Users
del "%USERPROFILE%\..\All Users\Start Menu\Programs\Startup\postinst.bat"

REM Start Post-installation routine
CALL "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\postinst.bat"
</verbatim>

postinst.bat

<verbatim>
@ECHO OFF
SET OOOPATH=C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.0\program\
REM KUI OOo on paigaldatud kusagile mujale, siis paranda!!!

echo [Environment] > %TEMP%\userinst.txt
echo INSTALLATIONMODE=INSTALL_WORKSTATION >> %TEMP%\userinst.txt
echo INSTALLATIONTYPE=WORKSTATION >> %TEMP%\userinst.txt
echo DESTINATIONPATH=%USERPROFILE%\APPLICATION DATA\OPENOFFICE.ORG1.1.0 >> %TEMP%\userinst.txt
echo LANGUAGELIST=01 >> %TEMP%\userinst.txt
echo EndProcedure=PostSetup >> %TEMP%\userinst.txt

echo [JAVA] >> %TEMP%\userinst.txt
echo JavaSupport=preinstalled_or_none >> %TEMP%\userinst.txt

echo [Windows_Desktop_Integration] >> %TEMP%\userinst.txt
echo RegisterForMsWord=Yes >> %TEMP%\userinst.txt
echo RegisterForMsExcel=Yes >> %TEMP%\userinst.txt
echo RegisterForMsPowerPoint=Yes >> %TEMP%\userinst.txt
echo RegisterAsDefaultHtmlEditor=Yes >> %TEMP%\userinst.txt

REM kui ei taha, et OOo haaraks endale Wordi, Exceli jne. failiassotsatsioonid
REM siis märgi vastavasse kohta Yes asemele No
REM Süntaks ON õige!!! StarOffice juhendis ja OOo kogulehekyljel asuvas juhendis ONGI syntaksiviga!!!

echo [Procedures] >> %TEMP%\userinst.txt
echo Sub PostSetup >> %TEMP%\userinst.txt
echo SetReboot( False ) >> %TEMP%\userinst.txt
echo End Sub >> %TEMP%\userinst.txt

ECHO "Loon lokaalseid kasutajaseadeid OpenOffice 1.1.0 tarbeks"
"%OOOPATH%\setup.exe" -r %TEMP%\userinst.txt
del "%userprofile%\Start Menu\programs\startup\postinst.bat"

Pane failid yhte kataloogi ja käivita INST.BAT NB! Jälgi, et editoridest läbi käimisel ei tekkiks valesse kohta reamurde (ENTEREID). Kui kõik hästi läheb, siis tehakse igale kasutajale sisse logimisel OOo seaded automaatselt.

Millest on tingitud Windows 9x keskkonnas OpenOffice paigaldamisel tekkiv imelik viga "ucp*.dll failed to register"?

Teenuste sõltuvused on rahuldamata. Teil on ilmselt värskeltinstalleeritud Windows ja/või windowsupdate on tegemata. Windows 98 ja Me jaoks saab parandusi automaatselt, Windows 95 tuleb lappida käsitsi kuna sellele Microsoft enam automaatselt turvaparandusi ei anna. Samuti pole Windows 95 OpenOffice poolt "ametlikult" toetatud. OOo soovitatud "workaround" on IE 5.5 paigaldamine.

Windows 95: "ucpftp1.dll failed to register" - paigalda Winsock2. "ucphelp1.dll failed to register" - paigalda MDAC (testitud versioon 2.7)

Igal juhul tasub paigaldada IE 5.5 kuna see uuendab hulga Windowsi süsteemseid komponente (msvcrt.dll, msvcirt.dll) jne. Kui valida ka IE5.5 paigaldamisel ka "Dynamic HTML data binding", siis pole eraldi MDAC paigaldamine vajalik.

Kindlasti tasuks *hoiduda* IE6 paigaldamisest, kuna Windows 95 ja Windows 98 kipuvad peale IE6 peale uuendamist käituma pisut imelikult.

Tekstitöötlus - Writer

Kuidas alustada lehekülgede nummerdamist vabalt valitud arvust?

Tavaliselt kasutatakse leheküljenumbri paigutamiseks lehele menüükäske Lisamine - Väljad - Leheküljenumber. Kui soovitakse alustada nummerdamist vabalt valitud arvust, siis on parem kasutada sellist meetodit: Lisamine - Väljad - Muud. Ilmuva dialoogi esimesel sakil valime Leheküljed - Leheküljenumbrid. Tekstikasti Nihe jätame tühjaks. Sulgeme dialoogi ja valime järgneva menüükäsu: Vorming - Lõik. Ilmuva dialoogi sakil Tekstivoog on paneel Piirid. Siin teeme linnukese kastikesse sõna Lubatud ees. Määrame Tüüp - Lehekülg, Paigutus - Enne ning järgmisel real paneme linnukese väljale Leheküljestiiliga, stiiliks valime Vaikimisi (või mõne muu sobiva) ja viimasesse tekstikasti Leheküljenumber kirjutame soovitud leheküljenumbri.

OpenOffice.org joonistusrakenduses on väga hea tekstikujundamisvahend FontWork. Kas seda polegi võimalik kasutada tekstitöötluse komponendis?

On küll. Kui avada menüükäsuga Tööriistad - Häälestamine vastav dialoog, siis paneelil Menüü - Funktsioonid - Kategooria leiame alajaotusest Vorming kirje FontWork. Selle saab nupu Uus abil lisada soovitud menüüsse (eelnevalt tuleb ülemisel paneelil viia kursor soovitud kohta menüüs). Funktsiooni kasutamiseks lisame joonestusmenüü abil dokumendile tekstikasti. Kui me kirjutame sinna kasti mingi teksti, siis kasti valimise korral saame seda teksti FontWork-i abil töödelda.

Mul on üks dokument, kus tekst on vormindatud reavahetustega. Sooviksin tekstist kõik reavahetused eemaldada. Kuidas seda teha?

Ava menüükäsu Redigeerimine - Otsi ja asenda abil vastav dialoog ja lülita selles sisse valik Regulaaravaldised. Väljale Otsi tuleb kirjutada dollari sümbol $, väljale Asenda panna tühik. Kui vajutada nupule Asenda kõik, siis asendatakse tekstis kõik reavahetused tühikutega.

Kuidas saab tekstidokumendis muuta lõpumärkused allmärkusteks (ja ka vastupidi)?

Selleks tuleb topeltklõpsutada tekstis asuval hallil väljal märkuse tähise ees. Avanevas dialoogis saab valikut allmärkus/lõpumärkus ümber lülitada, samuti saab ka suurte siniste noolte abil liikuda dialoogi sulgemata järgmise all- või lõpumärkuse juurde. Kogu kunst seisneb selles, et seda välja, millel klõpsutada, on hiirega väga raske tabada...

Kuidas saab kustutada tabeli, mis on paigutatud lehekülje (dokumendi) algusesse? Lihtsalt tabeli valimise korral ei juhtu midagi.

Selleks on kaks võimalust. Esiteks, võib kasutada ridade ja veergude kustutamise käsku, kui kõik read ja veerud on kustutatud, on kustutatud ka tabel. Teiseks on selline võimalus, et kui viia kursor dokumendi alguses oleva tabeli esimesse lahtrisse ja vajutada Enter, siis lisatakse tabeli ette reavahetus, nüüd saab tabeli valida ja kustutada.

Tahan kirjutada raamatut, kus on mitukümmend lehekülge, Teie programm aga pakub mulle ainult ühe lehekülje, kas ma pean iga lehekülje eraldi kirjutama ja eraldi nimega salvestama?

Ei pea. Programm näitab lehekülgi vastavalt sellele, kui palju teksti on kirjutatud, kui üks leht saab täis, tekib järgmine ise juurde.

Kui ma tahan salvestada HTML-dokumenti mõnda muusse formaati, näiteks rtf-i, siis salvestamisel vastavalt filtrit ei pakuta ja ma pean faili eelnevalt salvestama OO.o tekstiformaati. Kas seda kuidagi lihtsamalt ei saaks teha?

Saab küll. HTML-faili avamise juures tuleb kohe valida õige filter: "HTML Document (OpenOffice.org Writer) (*.html, *.htm)".

Kirjutan teksti, kus on hüperlink, aga OpenOffice ei oska seda lõpetada ja teeb kogu edaspidi sisestatava teksti hüperlingiks? Kuidas seda peatada?

Lihtsalt. Vajuta kohal, kus tahad lõpetada, klahvile Nool paremale, kui ülearust teksti ei ole veel hüperlingiks muudetud. Kui osa soovimatut teksti on juba hüperlingiks tehtud, siis vali ülearune tekstiosa ja anna parema klahvi menüüst (kontekstimenüüst) käsk Vaikimisi (Default).

Kuidas korraldada lehtede nummerdamist nii, et sisukorra leht jäetakse nummerdusest välja (st. tekstiosa algab numbrist 1).

Siin tuleks meeles pidada üht olulist asja - leheküljenumber on ALATI lehekülje esimese lõigu atribuut. Seega teeme nii: sisukorra järele me lehepiiri ei pane (esialgu). Viime kursori esimesele tekstireale pärast sisukorda ja valime Vormindus - Lõik. Võtame ette kaardi Tekstivoog. Alas Piirid märgime ruudu Lisa, jätame kahele järgnevale väljale vaikeväärtused Lehekülg ja Enne ning märgime ruudu Leheküljestiiliga, väärtuseks anname talle stiili, mida soovime leheküljele peale määratavat lehepiiri ja leheküljenumbriks 1. Nüüd alustatakse lehekülgede nummerdust käesolevast leheküljest uuesti ja lehekülje ette paigutatakse lehepiir. Mõistlik on rakendada sisukorra leheküljele stiili Esimene lehekülg, või mõnd muud stiili, kus meil pole määratud leheküljenumbrite näitamist jaluses või päises, muidu oleksid numbrid enne ja pärast piiri topelt (1, 1, 2, 3,...).

Kuidas saab sisukorra ette uue lõigu lisada, kui sisukord on dokumendi alguses?

Vea tõttu ei saa uut lõiku Alt+Enter kombinatsiooniga sisestada. Uue lõigu sisestamiseks:

 1. Muuda sisukord käsitsi muudetavaks, selleks tee paremklõps sisukorral, vali "Muuda sisukorda" ja eemalda märgistus valikult "Kaitse käsitsitehtavate muudatuste ees"
 2. Vajuta sisukorra ees kaks korda Alt + Enter
 3. Kustuta lisandunud tühi rida sisukorras
 4. Märgista uuesti valik "Kaitse käsitsitehtavate muudatuste eest"

Tabelarvutus - Calc

Miks muudetakse lahtris üksik täht alati suureks, ehkki automaatkorrektuuris on see ära keelatud?

Ei muudeta alati. Need tähed on E, T, K, N, R, L, P - seega nädalapäevade algustähed, mis OpenOffice võtab eestikeelsest sortimisloendist. Kõige lihtsam on kirjutada lahtrisse näiteks t asemel 't. See märk ütleb programmile, et tegemist on tekstiga, ükskõik millena lahter ka vormindatud poleks.

Kas OpenOffice.org ei võimaldagi .csv faile arvutustabelina importida? Faili avades avab ta selle alati tekstifailina.

Võimaldab küll. Selleks tuleb valida õige filter, selleks on filter Text [CSV] (*.csv, *.text). Filtri saab valida faili avamise dialoogi allosas asuva rippmenüü Failitüüp abil. Avanevas dialoogis saab määrata teisendamisele viisile mõjuvaid seadeid. Pane tähele, et erinevalt Excelist tuleb fikseeritud laiuse kasutamisel klõpsutada veerupiiri määramiseks eelvaateakna ülaservas asuval joonlaual, mitte akna sees.

Miks Automaatfilter saab korraga eksisteerida ainult ühel lehel?

Saab ka rohkematel. Siin on erinevus MS Exceli ja OpenOffice vahel - Excel võimaldab ühte automaatfiltrit lehe kohta, OpenOffice ühte filtrit defineeritud andmevahemiku (Data Range) kohta. Seega võib OpenOffice arvutustabelis olla ka ühel lehel mitu automaatfiltrit. Filtri paigaldamiseks tuleb lihtsalt defineerida andmevahemik, millele filter rakendub.

Oleks väga vaja sellist funktsiooni nagu Excelis "Summa sõnadega", on seda kuskilt võimalik saada?

Jah, [siit|http://openoffice-et.sourceforge.net/abimaterjalid/summa.txt]. Paigaldusjuhised on tekstifaili päises.

Miks OpenOffice Calc annab tehte =-4^2 vastuseks 16, matemaatiliselt on õige ju -16?

See on viga. Samuti käitub ka valesti MS Excel. Mõningase vaidluse tulemusena on otsustatud see viga parandada. (Aru ma ei saa, vaidlemine ühilduvuse üle Exceliga on siin lausa kohtatu, matemaatika on ju üks, pole mingit eraldi 'Exceli matemaatikat'). Aga kontrolli alati oma valemeid ja sarnaste tehete olemasolu. Kahtluse korral pane pigem paar sulge rohkem kui lase programmil vale vastus leida.

-4^2 on tõesti 16 samuti nagu on -4*(-4)=16

Kuidas oleks OpenOffice Calc-is otstarbekas teha tingimusi sisaldavaid tehteid, näiteks leida ainult nende elementide summa, mis vastavad mingile tingimusele?

Siin on mõistlik kasutada tavalisi tehtefunktsioone maatriksfunktsioonidena. Sisestatud funktsioon muutub maatriksfunktsiooniks, kui valida kogu valem ja vajutada klahve Ctrl+Shift+Enter. Näiteks on meil vaja leida ainult nende veeru elementide, mis on võrdsed kõrvalveeru elementidega, summa. Oletame, et summeeritavad väärtused paiknevad vahemikus B6:B12 ja kontrollväärtused veerus C6:C12. Sisestame valemi

=SUM((B6:B12=C6:C12)*B6:B12)

ja vajutame Ctrl+Shift+Enter. Valem ümbritsetakse loogeliste sulgudega, mis tähistabki massiivi valemit. See valem leiab summa järgnevalt: kontrollitakse, kas kõrvutiasuvad elemendid veergudes on võrdsed ja vastavalt omistatakse esimesele massiivile väärtused 1 või 0. Siis korrutatakse need väärtused summeeritavas veerus olevate väärtustega ja tulemused liidetakse. Kuna need liidetavad, kus võrdsusekontroll andis tulemuseks 0, vastust ei mõjuta ja need elemendid, mis korrutatakse 1-ga säilitavad oma esialgse väärtuse, siis saamegi tingimusele vastavate elementide summa.

Mul on vaja kopeerida OpenOffice Calc-i andmealast välja ainult vahekokkuvõtteid sisaldav tase, aga kaasa võetakse ka kõik vahepealsed tasemed. On seda üldse võimalik teha?

On küll, ehkki mitte väga lihtsalt. Kui lugeda OpenOffice Abi, siis on selge, et nähtavaid lahtreid on võimalik kopeerida ainult filtrite abil. Teemegi siis nii. Eestikeelses OpenOffice'is lõpevad kõik vahekokkuvõtte 'sildid' sõnaga Summa (kui kasutati summafunktsiooni). Valime oma andmeala ja vääname talle selga standardfiltri nii:

(minu_veerg) - = - .* Summa

Eelnevalt tuleb klõpsata standardfiltri dialoogi nupul Rohkem ja märkida linnukesed Regulaaravaldised ja Kopeeri tulemid. Nüüd valime veel ala (või ala esimese lahtri), kuhu tahame tulemused kopeerida ja vajutame Sobib. Kui soovime lahti saada Subtotal valemist tulemuste hulgas, siis tuleb kasutada lihtsalt käske Kopeeri ja Aseta teisiti. Vastasel juhul jääb kopeeritud ala tulemuste osa sõltuma muudatustest esialgses andmealas (mis mõnikord võib olla ka soovitav tulemus).

Tabelis on terve veerg väärtusi märgitud tekstiks apostroofi (') abil. Kuidas neid korraga tagasi arvudeks teisendada?

Vali kogu soovitud ala ja ava dialoog Otsimine ja asendamine. Märgi väli Regulaaravaldised ja sisesta otsinguväljale punkt (.) ning asendusväljale &. Klõpsa nuppu Asenda kõik. Siin võib kasutada otsinguväljal ka suvalist muud avaldist, mis vastab igale suvalisele osale lahtri sisust. Selline toiming asendab kogu lahtri sisu iseendaga, kuid reinterpreteerituna. (Pane tähele, et vormingut määravaid apostroofe ei leita, kui leitaks, poleks ka probleemi). Lahtrile ei tohi olla eelnevalt määratud teksti vormingut.

Saatsin pildi lahtri taustale. Kuidas ma saan sellega nüüd manipuleerida, valida seda enam ei saa?

Pildi valimiseks ava Navigaator, klõpsuta kirjel Pildid ja vali soovitud pildi nimi. Pilt muutub valituks ka dokumendis.

Esitlused - Impress

Joonistamine - Draw

Tahan muuta joonistusele lisatud pildi suurust hiire abil, aga pilt ei säilita oma proportsioone, ehkki Paigutus ja suurus alt on vastav valik märgitud?

Valik Paigutus ja suurus all kaitseb proportsioone ainult siis, kui samas dialoogis sisestada arvulised suurused. Hiirega suuruse muutmisel tuleb proportsiooni säilitamiseks hoida all Shift-klahvi

Kui lisan oma dokumenti (tabelisse, ettekandesse) EPS (Encapsulated Postscript) vormingus kujutise, siis näitab OO kasti, milles on punase kirjaga tekst. Väljatrükis on graafika ilusti näha, kuid kuidas saaks seda ka ekraanile?

Selleks, et *.eps graafikafail OpenOffice-s ka ekraanil oma sisu näitaks, tuleb faili lisada eelvaade. Seda saab teha mitmete graafikaprogrammidega (nt. [GIMP]), mis oskavad EPS graafikaga ümber käia. Lisaks on olemas eraldi utiliit nimega epstool http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/epstool.htm , mis võimaldab EPS failile eelvaadet lisada näiteks järgmise käsureaga:

 epstool -t6p failinimi.eps eelvaategafailinimi.eps

Valemid - Math

Kuidas saab OpenOffice valemiredaktoris esitada võrrandisüsteemi?

Proovi näiteks sellist koodi:

 left lbrace stack{x=3-y # y=2+z # z=1-x} right none

Left lbrace tähistab vasakut loogelist sulgu, stack koos # eraldajatega tulpa ning right none ütleb, et paremal sulgu pole.


Kuidas saab OpenOffice valemiredaktoris esitada määratud integraali?

Proovi sellist koodi:

 int from {a} to {b} {f(x)dx}

Alternatiivina võib kasutada ka LaTeX-i kirjaviisi, mis pole küll nii ilus, kuid võtab valemi paigutamisel tekstiritta kõrguses vähem ruumi:

 int_{a}^{b} f(x)dx

Diagrammid - Chart

Mul on diagramm ühel arvutustabeli lehel ja diagrammi andmete vahemik teisel. Lisasin vahemiku lõppu ridu, kuidas ma saan nüüd diagrammi uuendada?

Tavaliselt piisab, kui andmeala valida ja lohistada hiirega diagrammile. Hiirega on täiesti võimalik andmeid ka ühelt lehelt teisele lohistada, selleks tuleb andmed valida, lohistada need teise lehe saki kohale, oodata, kuni teine leht muutub aktiivseks ning jätkata lohistamist juba teisel lehel. Alternatiivina võib valida diagrammi (ühe klõpsuga!), kontekstimenüüst otsida üles lähteandmete vahemiku muutmise käsu ja määrata vahemik uuesti.

Tahan kujutada funktsiooni graafikut. On see üldse võimalik?

On ikka. Selleks tuleb diagrammi loomisel valida diagrammi tüübiks xy-diagramm.

Andmebaasid - Base