Printeri jagamine Ubuntus

Allikas: Pingviini viki

Printeri jagamine käib CUPS-i (Common Unix Print Server) vahendusel. Printeri jagamine tähendab, et printer on ühendatud ühe arvuti külge, kuid läbi võrguühenduse saavad seda printerit kasutada ka teised samasse võrku ühendatud arvutid.

CUPS on viimastesse Ubuntudesse vaikimisi paigaldatud (pakett cups). Selleks, et seda kasutada, võib olla vajalik see (taas)käivitada käsuga

sudo /etc/init.d/cups restart

Kõige targem on esmalt proovida, kas saab printeri tööle vastavate linnukeste tegemisega veebiliideses. Veebiliides tuleb lahti võtta printeriga ühendatud masinast aadressil http://localhost:631. Kui valida Administration -> Server Settings, sealt teha vajalikud linnukesed ja vajutada Change settings, siis võiks printeri jagamine tööle hakata.

Mis linnukesi teha?

  • Share printers connected to this system

Kui linnukestega kombineerimine kuidagi ei tööta, siis tuleb minna käsitsi seadistustefaili kallale.

Käsitsi seadistamine

Enne CUPS'i kasutamist tuleb teha mõned muudatused seadistuste faili (võib kasutada nano asemel ka gedit'it vms).

sudo nano /etc/cups/cupsd.conf

Muudatused on umbes sellised, et lisada porte kuulama printerit jagava masina väline liides:

Listen masinanimi:631
Listen localhost:631
Listen /var/run/cups/cups.sock

Ja lülitada sisse veebiliides:

Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseLocalProtocols CUPS dnssd
BrowseAddress @LOCAL

Et veebiliides laseks ligi tuleb veel panna paika natuke õigusi:

<Location />
 Order allow,deny
   Allow localhost
   Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin>
  Order allow,deny
   Allow localhost
   Allow @LOCAL
</Location>

Kui nende paari õiguste määramisega ei vea välja, siis võib põhimõtteliselt järgmisel ringil igale poole need kaks rida lisada.

Seejärel tuleb prindiserver ülal kirjeldatud käsuga taaskäivitada.

Kui printer selle peale nähtavale ei ilmu, siis tuleb minna veebiliidesesse (vaikimisi on see masinanimi:631), valida Administration sektsioon ning lisada printer, st valida Add printer ja sealt edasi oma printerile sobivad valikud. Edasi saab juba suvalisest sama IP ruumi küljes olevast arvutist printeri lisada ja printida, mida vaja. Veebiliidesest saab kontrollida prinditöid jms.

Ülaloleva juhendi põhjal sai printima Ubuntu 10.10 ja Linux Mint 10 Julia.