Sisestamine ja klaviatuur

Allikas: Pingviini viki

Ubuntu keerulisemad sisestusvahendid (mitte lihtsalt klahvistikuasetus) sisaldavad hetkel umbes selliseid eri kategooriate asju:

  • input method system
  • input method
  • input mode
  • typing method/mode

Input method system, input method framework, intelligent bus for imput (ibus) jne --- need kõik tähistavad ühte ja sama asja ja võiks tõlkida ühtemoodi. Mina kasutasin sisestusraamistlik. Sisuliselt on tegemist paketiga, mis korraldab eri sisestamise võimaluste kasutamist kõige üldisemal tasemel. Seega "raamistik" võiks hästi sobida.

Input method on enamasti seotud mõne kindla keele või kultuuriga. Nt eesti input method, jaapani input method, vene input method. See pole klahvistiku asetus, vaid on laiem süsteem, kuidas midagi sisestada saab. Input method sisaldab enda all ka eri klahvistiku asetusi jm sisestamise vahendeid, keelereegleid, tähestikke, jms eri sätteid. Mina nimetasin sisestusmalliks, kuigi võiks nimetada ka sisestustavaks vms. Mall on üldises mõttes eeskuju, paradigma või viiside ühisosa, ses mõttes termin peaks sobima. "Meetod" omab eesti keeles natuke kõrgelennulisemat tähendust kui siin mõeldud on ja siia hästi ei sobi.

Input mode on nt see, kas sõnu sisestatakse äraarvamisega (autocomplete) või ilma, hiirega joonistades või klaviatuuriga toksides, hieroglüüfide puhul nt kas häälduse, tähenduse, hieroglüüfi enda omaduste vms järgi... Ka võib see tähendada, et kas nt sisestakse vanade või uute kirjakeele reeglite järgi. Seega pole pole ka see veel klahvistiku asetus. Mina tõlkisin selle "sisestusviisiks". Ilmselt on see vastetest kõige ebaterminoloogilisem ja suupärasem ning ühtlasi ka see, mida kasutaja reaalselt kõige rohkem valib või vahetab (lisaks sisestusmallile, millega ta lülitab eri keelte sisestussüsteemide vahel).

Typing mode on kõige madalam tase. See määrab nüüd selle, mis klahvi alt mis tuleb või mis klahvide peal on --- kas on seal ladina tähed või vene tähed vms jne. Varem tõlgiti seda vist trükkimise/tippimise viisiks, aga trükkimine on mitmetähenduslik ja parem on kasutada sõrmitsemist, sest see viitab sõrmede kokkupuutumisele klahvidega. Seda sõna kasutatakse ka nt muusikainstrumentide puhul, kitarri, klaveri jne. Seega sõrmitsusviis.

  • input method system --- sisestusraamistik
  • input method --- sisestusmall
  • input mode --- sisestusviis
  • typing method/mode --- sõrmitsusviis

Hetkel olen püüdnud rakendada pakettides ibus, language-selector, ibus-anthy