Tootjalukustus

Allikas: Pingviini viki


Majanduses kasutatakse lisaks tootjalukustuse mõistele ka mõisteid "firmasisene lukustus" või "kliendipõhine lukustus". Mille tähendus seisneb kliendi poolsest sõltuvusest tootja poolt pakutavate toodete või teenuste suhtes läbi tehnoloogilise salastatuse (suletud, firmasisesed ja -omased, mõnikord ka patenteeritud standardid, tehnilised normid, spetsifikatsioonid). Sõltuvust ilmestab asjaolu, et mõne teise tootja vastu välja vahetamisega kaasneksid märkimisväärsed kulud. Lukustuskulud, mis tekitavad turgudele sisenemisbarjääre, võivad omakorda põhjustada umbusaldust monopolide suhtes.


Näited

Microsoft

Euroopa komisjoni 2004. aasta 24. märtsil tehtud otsuses Microsoft'i äripraktikate suhtes, tsiteeritakse paragraafis 463, Microsoft'i C++ arenduse üldjuhi, Aaron Contorer'i 1997. aasta 21. veebruaril tehtud ütlusi, Bill Gates'ile suunatud sisemises memorandumis järgmiselt: "Windows'i rakendusliides on sedavõrd lai, sügav ning funktsionaalne, et enamik iseseisvaid tarkvaramüüjaid peaksid olema hullud, et seda mitte kasutada. See on nii tihedalt paljude windows'i rakendustega lähtekoodi tasemel põimitud, et mõne teise operatsiooni süsteemi vastu vahetamisel kaasneksid tohutud kulud. Vahetuskulud on peamiseks mõjuriks, mistõttu klientidel on jätkunud kannatust talumaks Windows'i läbi kõikide vigade, probleemsete seadmedraiverite, kõrgete omamise kogukulude, köitva visiooni puudumise ning paljude teiste raskuste. [...] Kliendid hindavad pidevalt ka teisi desktopi platvorme, kuid teiste platvormide kasutusele võtmine nõuaks suurt vaeva ning seega loodavad kliendid, et Windows muutub aja jooksul aina paremaks ning otsustavad platvormi mitte vahetada. Lühidalt, ilma eksklusiivse ainumüügiõiguseta, mida nimetatakse Windowsi rakendusliideseks, oleksime ammu välja surnud. Windows'i ainumüügiõigust võimendavad tuumik rakendustele keskenduvad arendused.".


Microsoft'i rakenduste tarkvara esindab lukustust kasutades suletud faili formaate. Microsoft Outlook kasutab suletud, avalikult dokumenteerimata andmesalvestuse formaate. Uuemad Microst Word'i versioonid on kasutusele võtnud uue formaadi MS-OOXML. Mis võib konkureerivatel ettevõtetel Microsoft Office'iga ühilduvate failide loomist lihtsustada, vähendades ka lukustatust. Microsoft tutvustas avalikkusele varasemate Word'i, Excel'i ja PowerPoint'i versioonide faili formaatide täielikke kirjeldusi.


Apple Inc.

Enne 2009. aasta märtsi olid muusikafailid, mis kasutasid digiõiguste haldust (Digital Right Management), iTunes'i e-poes kodeeritud kasutades AAC vormingust tuletatud lukustatud vorming, mis kasutas Apple'i FairPlay digiõiguste halduse süsteemi. Taolised failid ühildusid ainult Apple'i iTunes meedia mängija tarkvaraga, mida sai kasutada ainult Windows'i ja Mac'i arvutites, iPod'i digitaalsetes kaasaskantavates muusika mängijates, iPhone'i nutitelefonides, iPad'i tahvelarvutites ning Motorola ROKR E1 ja SLVR mobiiltelefonides. Selle tulemusena oli muusika lukustatud taolisesse ökosüsteemi ning kättesaadav vaid ülalnimetatud seadmete ostmisel või alternatiivselt enda CD plaadile kirjutamisel, kasutades avatud failivorminguid nagu seda on MP3 või WAV.

2005. aasta jaanuaris kaebas üks iPod'i omanik Thomas Slattery Apple'i kohtusse, süüdistades firmat "ebaseaduslikus sidustamises" itunes'i muusika poe ja iPod'i seadme vahel. Oma väljaütlemistes väitis ta järgnevat: "Apple on muutnud avatud ning interaktiivse standardi arktifaktiks, mis takistab tarbijatel vabalt valitud kaasas kantava, digitaalse muusika mängija kasutamist.". Tol ajal oli Apple'il väidetavalt üle 80% turu digitaalse muusika osast ning 90% uute muusika mängijate osast, mis tema väitel võimaldasid Apple'il kasutada oma domineerivat positsiooni mõlemal turul, mõjutades tarbijaid oma tooteid ostma. 2005. aasta detsembris nõustus Ameerika Ühendriikide ringkonna kohtunik James Ware, jätkama monopoli süüdistustega Apple'i suhtes, mis olid vastuolus aktiga "Sherman Antitrust Act".

2006. aasta 7ndal juunil väitis Norra Tarbijate Nõukogu, et Apple'i "iTunes Music Store" on vastuolus Norra seadustega. Lepingu tingimused olid üldsõnalised ning "selgelt kliendi huvide suhtes tasakaalust väljas". Retroaktiivsed muudatused digiõiguste halduste tingimustes ning mitte-ühilduvus teiste meedia mängijatega olid peamisteks murekohtadeks. Ühes varasemas kirjas Apple'ile, kurtis tarbijate lepitaja Bjørn Erik Thon, et iTunes'i digiõiguste halduse mehhanismiks oli lukustus süsteem Apple'i muusika mängijatega ning väitis, et see on konfliktis tarbijaõigustega ning pole ilmselt kaitstud ka Norra autoriõigustega.

Alates 2007. aasta 29ndast maist on EMI plaadifirma lood saadaval digiõiguste halduse vabas vormingus, nimetusega iTunes Plus. Taolised failid on kaitseta ning kodeeritud AAC vormingus, 256 kilobitti sekundis, mis on tavapärastest teenuse kaudu ostetavatest lugudest kaks korda suurema biti kiirusega. iTunes'i kontodel on kasutajal võimalik valida standardse ning iTunes Plus vormingu vahel, juhul, kui vastava loo jaoks on mõlemad vormingud saadaval. Juhul, kui mõlemad vormingud on saadaval, on kasutajatel võimalus kasutada lisaks Apple'i seadmetele mis tahes teisi seadmeid, mis toetavad AAC vormingut. Lisaks saab lugusid soovi korral MP3 faili vormingusse ümber konverteerida.

2009. aasta 6ndast jaanuarist on kõik 4 suurt muusika produktsiooni stuudiot (Warner Bros., Sony BMG, Universal ning EMI) nõustunud tasuta eemaldama digiõiguste halduse piirangu oma lugudelt, ilma lisa tasudeta. Seevastu Apple küsib selle teenuse eest endiselt tasu.


Google

Kuigi Google on väljendanud koostöövalmidust, on firma teinud samme omandusliku tarkvara suunas, vahetades välja avatud standardiga Google Talk'i omandusliku protokolliga Google Hangouts'i vastu. Lisaks on Google'i "Data Liberation Front" olnud alates 2013. aastast passiivne, ning selle ametlik veebileht www.dataliberation.org suunab nüüd Google'i KKK lehele, mis paneb kasutajad uskuma, et projekt on nüüdseks suletud.


Teisi näiteid

 • Mitmed printerite tootjad väidavad, et kui mõnda tindi kassettidest, mida nad ise ei müü, kasutatakse nendelt ostetud printerites, siis muutub garantii kehtetuks. Lexmark'i nimeline firma on läinud veelgi kaugemale, tootest tindikassette, koos autentimise süsteemidega, mille eesmärgiks on konkureerivate ettevõtete poolt toodetavate tindikassetide, mis sobiksid Lexari poolt toodetud printeritesse, seadusega illegaalseks muutmine.
 • Glükoosi mõõdikute testribad on reeglina tehtud spetsiifiliste mudelite jaoks, ribad, mis on disainitud Accu-chek seadmete jaoks ei ühildu teiste tootjate seadmetega. Standardiseerimise puudumine võib aga kaasa tuua probleeme, seda eriti arengumaades, kus glükoosi mõõdikud ning mõõteribad on üsna haruldased.
 • K-Cup ühe portsjoni kohviubade süsteem oli algselt patendeeritud Keurig'i nimelise firma poolt, mis on Green Mountain Coffee Roasters'i tütarfirma ning mitte ükski teine tootja ei tohtinud Keurig'i kohvimasinatega ühilduvaid tooteid luua. Kuigi Keurig'il on süsteemi parendamiseks veel erinevaid patente, on algne K-Cup'i patent 2012. aasta septembrist saadik aegunud.
 • Ühe firma objektiivid on pea alati ühildamatud teise firma kaameratega. Seetõttu on fotograafil, kes omab mingit hulka ühe tootja objektiive väiksem tõenäosus soetada mõne teise firma kaameraid, kuna selleks oleks vaja lisaks osta ka uued objektiivid.


Lukustuse variatsioonid

Monopolistlik

Ühe firma kontrolli all on tehnoloogia või metoodiga, millesse ollakse lukustatud. Erisused lukustuses tehnoloogiaga või ettevõtte endaga.

Taolisest lukustusest on potentsiaalselt keeruline tehnoloogiliselt mööda pääseda, kui monopol omab barjääre nagu patendid, krüptograafia, saladused vms tehnoloogilised takistused

Kollektivistlik

Kui üksikisikud on kollektiivselt lukustatud, osaliselt, või teineteise kaudu. Majanduslikult nõuab lailt levinud valiku eiramine tasu.

Taoline lukustus on potentsiaalselt pääsmatu, kui ratsionaalsed üksikisikud, kes pole muul moel motiveeritud - kui vastupanu osutamise kulu on suurem, kui uuele tehnoloogiale ülemineku kulu, on üksikisik, kes tehnoloogiat ei kasuta endiselt lukustuse mõjuväljas, mille puhul on kulu laialt levinud valiku mitte tegemisel suurem, kui eemale jäämisel.

Tehnoloogiline lukustus

Nagu on defineerinud "The Independant", on tegemist mitte-monopolistlikku (ainult tehnoloogia), kollektivistliku (sotsiaalsel tasemel) laadse lukustusega:

Tehnoloogiline lukustus seisneb idees, et mida rohkem on ühiskond kasutusele võtnud mingi kindla tehnoloogia, seda vähem tõenäoline on, et see mõne teise vastu välja vahetataks.

Näiteid:

 • QWERTY klaviatuuri laialdane kasutus on väidetavalt tingitud tehnoloogilisest lukustusest.
 • Süsiniku lukustus on teooria sellest, et ühiskond on muutunud sõltuvaks süsinikul põhinevatel tehnoloogiatel, mis omakorda takistavad taastuvenergia laiatarbelist levikut.
 • Ühe kadudega faili vormingu konverteerimine teiseks on kompromiss edasiste kadudega kvaliteedis ning suurenenud faili vahel. Seega, kui väärtuslik sisu on kodeeritud mingisugusesse vorminugsse, tekitab see vajaduse järjepidevaks ühilduvuseks selle faili vorminguga.

Isikliku tehnoloogia lukustus

Ülal defineerituna, on tehnoloogia lukustus rangelt kollektiivset laadi. Sellegipoolest on olemas ka isiklik variatsioon lukustusest, ilma monopoli ning kollektiivsuseta, mis peaks olema nõrgim lukustuse tüüpidest. Näiteid isiklikku laadi lukustustest:

 • Isik, kes on omandanud hea oskuse kasutades QWERTY tüüpi klaviatuuri on tõenäoliselt ka tulevikus motiveeritud kasutama QWERTY tüüpi klaviatuure.
 • Auto omanik on ajendatud oma autot kasutama, kuna auto kasutamine on kogu autoga seotud kuludest üsna väike.
 • Inimene, kes on oma CD kollektsiooni salvestanud MP3 faili vormingusse on ajendatud kasutama seadmeid, mis suudavad MP3 faili vormingus muusikafaile esitada.
 • Isik, kes on oma multimeedia seadmete ühendamisel peamiselt kasutanud HDMI ühendust, on ajendatud soetama seadmeid, mis samuti toetavad HDMI ühendust.

Kollektiivne tootjalukustus

Esineb ka situatsioone, milledes lukustus on nii kollektivistlik kui ka monopolistlik. Omades mõlemast lukustustüübist halvimat, on sellest väga keeruline pääseda. Mitme näite puhul võib vastupanu endaga kaasa tuua mõningase isoleerituse ühiskonnast, mis on sotsiaalselt küllalt kulukas, samas otsene võitlus peamise tootjaga on takistatud ühilduvus probleemide tõttu.

Nagu üks blogija end väljendas:

Kui ma lõpetaksin Skype'i kasutamise, kaoks kontakt paljude inimestega, kuna on võimatu veenda neid kõiki uue tehnoloogia kasutusele võtus.

Veel näiteid:

 • Omanduslikud faili vormingud, mis on veebis laialdaselt levinud: GIF (patent on aegunud), Adobe Flash ja H.264
 • Suhtlusteenused, mis vajavad liikmelisust sama tootja ning kommunikatsiooni partneriga. Erinevalt telefoni teenuse pakkujatest, kes võimaldavad kommunikeeruda inimestega, kes kasutavad konkureerivate firmade tooteid, on teenused nagu Skype ja Facebook üksik-tootja kommunikatsiooni protokollid. Facebook'i kohta öeldakse, et ta on saavutanud tehhnoloogilise lukustuse, kuna ta on suutnud enda positsiooni sotsiaalsel tasemel aina kindlustada. Kuid, kui lukustus käib konkreetselt Facebook'i kohta, mitte sotsiaalmeedia kohta üldiselt, siis võib seda lukustust nimetada ka kollektiivseks tootja lukustuseks.


Tux resized.png Täienda seda artiklit, kui oskad!