Bluetooth ja GPRS ühendus Ubuntus

Allikas: Pingviini viki

Lühidalt siis tagamaast. Mul on läpakas, millel peal Ubuntu 6.06.1 LTS versioon. Läptopiks Compaq EVO N610C. Kõik töötab nii nagu mina tahan. Kuid tuli kiiresti vajadus saada läpakaga interneti ka oma mobiiltelefoniga, milleks Nokia 9300. Võimalusi oli mul kaks - kas hakata kaabliga jamama või proovida juhtmeta lahendust. Valisin viimase ja andmeedastuse kiiruse tõttu valisin Bluetooth ühenduse. Selleks ostsin endale selle Gamebirdi USB Bluetooth dongle. Antud seadme kohta võin öelda - töötab tõesti. Edasi leidsin selle õpetuse ja selle abil õnnestuski ilusti lõpuks oma telefoniga GPRS ühendus tööle saada. Tõlkisin selle õpetuse ka siia ära.

Alustamine

 • Veenduge, et Teie riistvara on valmis ja töökorras
 • Veenduge, et bluez-utils on paigaldatud Teie arvutisse, seda saate teha järgneva käsuga:
sudo apt-get install bluez-utils
 • Nüüd avage terminal ja andke seal järgnev käsk:
hcitool

Sellega peaksite saama oma telefoni Bluetooth aadressi. Minul oli selleks väljundiks:

 00:12:62:57:A7:AA Nokia9300

Oluline on just see esimene numbrite tähtede kombinatsioon. Märkige see endale üles.

 • Nüüd andke käsk:
sdptool search DUN

ja vaadake, mis kanal (Channel) kasutusel on. Väljund on sarnane sellele:

Inquiring ...
Searching for DUN on 00:12:62:57:A7:AA ...
Service Name: Dial-Up Networking
Service RecHandle: 0x10008
Service Class ID List:
 "Dialup Networking" (0x1103)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 2
Language Base Attr List:
 code_ISO639: 0x454e
 encoding:  0x6a
 base_offset: 0x100
Profile Descriptor List:
 "Dialup Networking" (0x1103)
  Version: 0x0100

Vajaminevad seadistusfailid

 • Nüüd veenduge, et failis /etc/bluetooth/pin on kirjas mingi nelja kohaline PIN kood. Seda on vaja, et tuvastada Teie telefoni ja arvuti vaheline ühendus. Seega seda võidakse Teilt hiljem küsida telefonis. Võite selle numbri oma järgi ära muuta, kuid kindlasti taaskäivitage siis ka bluetooth moodul:
sudo /etc/init.d/bluez-utils restart
 • Nüüd andke järgnev käsk:
sudo rfcomm bind /dev/rfcomm0 X:X:X:X:X:X kanali number

Kasutades eelnevalt kogutud andmeid. Ehk X:X:X asemele pange oma bluetooth seadme aadress ja selle järgi kanali number. Mina pidin andma näiteks sellisel kujul selle käsu:

sudo rfcomm bind /dev/rfcomm0 00:12:62:57:A7:AA 2
 • Testige oma seadeid, et kas kanal on avatud või suletud käsuga:
rfcomm

Mõlemad (clean, closed) sobivad tulemuses. Minu tulemuseks oli:

rfcomm0: 00:12:62:57:A7:AA channel 2 closed
 • Looge järgnev fail root kasutaja õigustes /etc/ppp/peers/gprs

Saate kasutada näiteks käsku:

sudo gedit /etc/ppp/peers/gprs
 • Faili sisuks kopeerige:
/dev/rfcomm0
connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/peers/gprs.chat' 
    noauth 
    defaultroute 
    usepeerdns 
    lcp-echo-interval 65535 
    debug
 • Looge järgnev fail root kasutaja õigustes /etc/ppp/peers/gprs.chat. Saate kasutada näiteks käsku:
sudo gedit /etc/ppp/peers/gprs.chat 

ja selle sisuks kopeerige:

TIMEOUT         15     
ECHO          ON 
HANGUP         ON    
''             AT 
OK             ATZ   
OK             ATD*99*#

Siin tuleb tähelepanu pöörata numbrile *99*#, see peab olema ühtiv Teie teenusekasutaja vastava GPRS ühenduse numbriga. Igatahes Eestis Bravocom ühenduse juures on see sama *99*#, kuid mõnedes riikides ja operaatoritelt võib see olla ka *99# or *99***1#, vaadake selle kohta infot oma teenusepakkuja lehelt. Bravocomi vastav leht

Ühendumine

 • Võtke oma telefon ja määrake usaldatavate seadmete nimekirja oma arvuti. Seal küsitakse teil enne mainitud PIN koodi. Samas võite selle sammu ka vahele jätta, siis tuleb Teil iga kord uuesti PIN kood sisestada, kui oma arvutiga ühendust võtate.
 • Andke käsk:
sudo pppd nomagic call gprs 

ja kinnitage ühendus oma telefonis.

Lõpetuseks

Ja peakski nagu kõik olema. Samas - minul vajas arvuti ikka restarti, et asi toimima hakkaks. Siis pidin kordama järgnevaid käske:

sudo rfcomm bind /dev/rfcomm0 00:12:62:57:A7:AA 2

ja

sudo pppd nomagic call gprs

Ja internet tõesti toimis :). Miks enne seda tööle ei saanud - ei oska öelda, ju mingi teenus vajas taaskäivitamist.