Tar

Allikas: Pingviini viki

Tar [tape archive] on arhiivifailide vorming, mida käsitletakse samanimelise programmiga. Tar-i eesmärk on koondada kogum faile (näiteks, koos kataloogide struktuuriga) ühte suurde faili.

Kuna tar ühendab failid kokku (algselt kirjutas järjest varunduslindile) ilma failitihenduseta, siis pakitakse tihtipeale tar faile (mingifail.tar) kettaruumi säästmiseks veel kokku ning vastavalt kasutatud pakkimisalgoritmile lisandub faililaiend (mingifail.tar.gz). Et sellist üldlevinud otstarvet lihtsustada, sisaldavad BSD ja GNU versioonid tar-i programmist käsurea võtmeid -z (gzip) ja -j (bzip2). Värskemad programmiversioonid tuvastavad pakkimise automaatselt ja ei nõua eraldi käsurea võtit, ka on sidekriipsu (-) kasutamine võtme ees muutunud vabatahtlikuks.

Windowsi-kasutajatele rohkem tuntud pakkimis/arhiveerimis-vormingud zip, arj ja rar sisaldavad lahutamatult mõlemat funktsiooni: arhiveerimist ja pakkimist. Unixite maailmas on neid 2 funktsiooni traditsiooniliselt eraldi hoitud, sest on rakendusi, kus on korraga vaja vaid üht või teist.

Näited:

tar fczv mingifail.tar.gz mingikataloog

Eelmine käsk ühendab kokku mingikataloog-i ja pakib gzip-iga. f - määrab, et opereeritakse failiga (mitte arhiiviseadmega) c - tähistab arhiivi loomist (create) z - tähistab pakkimist gzip-vormingus ja v - käsib tegevusest pidevalt teada anda (verbose)

Sisuliselt sama ülesande täidab ka see käsk

tar fc mingifail.tar.gz mingikataloog

Selle juures ei teavitata kasutajat parasjagu toimuvast ning pakkimise info võetakse failinimest.

Pisut keerukamas situatsioonis on võimalik kokkupakkimiseks ette anda aga palju põhjalikum nimekiri

tar fc mingifail.tar.gz mingikataloog1 mingikataloog2 *.txt mingi/kataloog/kuskil/sygavamal

Sellise käsuga saab siis kokku pakkida kõik txt-laiendiga failid aktiivses kataloogis ja 3 nimetatud kataloogi koos kogu sisuga.

Kui soovid saadud faili lahti pakkida, siis tuleb arhiivi loomise (c) asemel anda käsk see lahti pakkida (x - extract), järgmised 2 käsku on üheväärsed, lahti pakitud arhiiv taastatakse aktiivsesse kataloogi:

tar fxzv mingifail.tar.gz
tar fx mingifail.tar.gz