Estobuntu väljalaske uuendamine (11.06)

Allikas: Pingviini viki

Estobuntus uuendamishalduri poolt automaatselt pakutav distributsiooniuuendus pole mitte tegelikult Estobuntu uuendus vaid Ubuntu oma. Sellega ei uuendata Estobuntut järgmise versiooni Estobuntuks, vaid selle tulemusena saab süsteemist järgmise väljalaske Ubuntu, st 10.04 Lucid'ist saab 10.10 Maverick ja edasi 11.04 Natty jne. Seetõttu on mõistlik paigaldada uus Estobuntu siiski tervikuna laivplaadilt ja varundada ning kopeerida seejärel vana versiooni kasutajaseaded, failid jms ~/home/* alt uuesti loodud kasutajate alla.

Uuendamine Ubuntu distributsiooniuuenduse abil

Ubuntu uuendusmootori kasutamine ei tohiks küll otseselt midagi halba teha, aga sellisel viisil ei saa kasutaja kõiki uue Estobuntu võimalusi. Kui tahta niimoodi Estobuntut uuendada, siis peaks peale Ubuntu uuendust lubama Estobuntu järgmise väljalaske varamud. See tähendab, et tarkvaraallikatest tuleks peale Ubuntu uuenduse läbitegemist repo.estobuntu.org järel olev väljalaske nimi muuta Ubuntu väljalaske nimele vastavaks (nt lucid asemele natty).

Uuendamine samm-sammult

Kui soovite Ubuntu vahenditega uuendada, siis peate tegema läbe järgnevad sammud:

  • Varunda kõik, mis vaja (vt järgmist jaotist).
  • Uuendada Ubuntu järgmiseks väljalaskeks (lihtsalt klõpsate vastaval nupul uuendamishalduris).
  • Lubada tarkvaraallikates Estobuntu vastava väljalaske varamud.
  • Uuendada tarkvara süsteemis.

Niimoodi saate küll endale üldfunktsionaalsuse poolest järgmise väljalaske Estobuntule vastava süsteemi, kuid kõikvõimalikud pisimugandused keelepakettide ja välimuse osas võivad pealse seda siiski vajada eraldi käsitsi sättimist, sest lihtsalt tarkvara versioone uuendades pole heaks praktikaks kirjutada üle kasutajate endi poolt määratud seadeid juba olemasolevas süsteemis. Selline ülekirjutamine tekitaks rohkem probleeme kui teeks asju mugavamaks.

Seetõttu on soovitavam kõigi Estobuntu võimaluste kasutamiseks teha Estobuntu täispaigaldus plaadi pealt ning oma kasutajakonto andmed lisada pärast paigaldust varukoopiast. Kui pole uuendamiseks otsest vajadust, siis soovitaks uuendada pigem siis, kui tuleb välja järgmine pikaajalise toega versioon (LTS versioon).

Uuendamine täispaigalduse abil

Esiteks tee vajalikest asjadest varukoopia. Vajalikud asjad võiks olla:

  • Arvuti kasutajate kodukataloogid. Kui oled ainuke kasutaja, siis ainult enda kodukataloog. Need paiknevad tavaliselt failisüsteemis /home all. Oluline on kopeerida ka varjatud (seadistus)failid. Nende näitamise saab nautiluses sisse lülitada Ctrl-H abil.
  • Kui oled muutnud süsteemseid seadistusi, siis need leiad /etc alt. Sealt võib igaks juhuks kõik varundada, kuid pole mõtet kõike uude süsteemi üle kanda (see on isegi halb). Kanna üle ainult need, mille kohta tead, et oled neid mugandanud.
  • Süsteemi tarkvaravalik. Eelkõige tarkvaraallikate nimekirjad, aga ka paigaldatud tarkvara nimekiri. Tarkvaraallikate nimekirjad on kataloogis /etc/apt ja tarkvara nimekirja peab varundama paketihalduri või spetsiaalse varundustarkvara abiga (nt Linux Mint'i koosseisus on spetsiaalselt selleks mõeldud rakendus mintbackup).

Teiseks laadi alla ja paigalda Estobuntu uus versioon laivplaadilt.

Kolmandaks taasta vajalikud asjad varukoopiast. Ära kopeeri vana versiooni kõiki seadeid üle, vaid ainult need, millest tead, et vajad neid.

Sel viisil paigaldad oma süsteemi täieliku uue Estobuntu ja tagad, et see töötab oodatud määral. Ubuntu uuendust kasutades võivad Estobuntu lisad jääda osaliseks ja sa ei saa osa kõigist Estobuntuga kaasnevatest hüvedest (olgu tõlgetest, järjehoidjatest vms jne).

Olemasoleva kodukataloogi kasutamine

Estobuntu paigaldab osa oma seadeid /etc/skel kataloogi abil, mis tähendab, et need asjad paigaldatakse ainult uue kasutaja tegemisel uues Estobuntus. Seega on mõistlik Estobuntu täispaigalduse raames luua endale uus kasutaja ning alles seejärel kopeerida uue kasutaja alla vajalikud asjad varundatud kasutajakataloogidest.

Kui paigaldada Estobuntu olemasoleva /home/* partitsiooniga süsteemi, siis ei kirjutata seal määratud kasutajate all mitte midagi üle. Kui luua paigaldusel uus kasutajakonto ja seejärel sinna alla vana kasutajakonto asju importida, siis kirjutatakse uued Estobuntu seaded /etc/skel alt vanade seadetega üle (st jäävad ainult need uue Estobuntu seaded, mis vanas süsteemis polnud määratletud).

Alternatiiviks uue kasutaja loomisele ja varundatud info sinna ülekandmisele on vana kodukataloogi säilitamine ja peale paigaldamist /etc/skel alt ise käsitsi soovitud Estobuntu täienduste tagantjärgi kopeerimine olemasolevasse kodukataloogi.