GPL Litsentsi KKK

Allikas: Pingviini viki

Sisukord

Alustuseks

Käesolev Viki leht on peamiselt tõlge GNU FAQ lehest, kus püütakse anda vastus kõigile peamistele küsimustele, mis seotud GPL litsentsiga. Kirjutamise hetkel on kehtiv veel GPL v2.

Üldised GPL litsentsiga ja GNU projektiga seotud küsimused

Mida tähendab lühend GPL?

Lühend "GPL" tuleneb väljendist "General Public License". Laialdaselt kasutatakse ka "GNU General Public License" kirjapilti või siis selle lühendit "GNU GPL". See on aga aja jooksul lühendatud lihtsalt GPL-iks.

Kas vaba tarkvara tähendab GPL litsentsi kasutamist?

Ei. Peale GPLi on olemas veel mitmeid erinevaid litsentse. Juhul, kui kasutatav litsents annab kasutajale vabaduse teha midagi koodiga, siis on juba tegu vaba tarkvara litsentsiga. Osaline nimekiri litsentsidest on olemas GNU kodulehel või siis Open Source kodulehelt.

Miks ma peaksin pigem kasutama GPL litsentsi, mitte teisi litsentse?

Kasutades GNU GPL litsentsi oma projektis tagate, et ka kõik teiste poolt edaspidi välja lastud muudatused/täiustused Teie programmist jäävad vabaks tarkvaraks. Sellega välistate riski, et peate ühel hetkel hakkama konkureerima oma enda programmiga, mis on kellegi teise poolt modifitseeritud ja mille kood on suletud. Samas tunnistab ka GNU programm, et litsentsi valides tuleb alati põhjalikult läbi mõelda, millised on eesmärgid. Vahest tuleks siiski valida mõni teine litsents.

Kas kogu GNU tarkvara puu kasutab GPL litsentsi?

Põhiline osa GNU projekti tarkvarast on välja lastud jah GPL litsentsi alla. Kuid sellegi poolest on mõningad tarkvarad, mis on kaitstud hoopis LGPL litsentsiga. Põhjustest, miks see nii on võite lugeda GNU kodulehelt.

Kas GPL litsentsi kasutamine teeb sellest kohe ka GNU projekti osa?

Igaüks võib ja saab kasutada oma programmide litsentsina GPL-i. Kuid sellega ei muutu see programm veel üheks osaks GNU projektist. Selleks, et programm muutuks üheks osaks GNU projektist on tarvis sõlmida vastav kokkulepe GNU projektiga ja nendega koostööd teha. Vastava kokkuleppe sõlmimiseks on vaja aga mõlema poole (GNU projekti ja tarkvara looja(te)) nõusolekut. Juhul, kui soovite aga siiski oma programmi GNU projektiga liita, siis võtke ühendust maintainers@gnu.org aadressil.

Kas ma võin GPL litsentsi kasutada ka millegi muu jaoks, mite tarkvara jaoks?

Jah. Te võite kasutada GPL litsentsi ükskõik mis muu töö jaoks. Lihtsalt peab olema selge, mida mõeldakse lähtekoodi all. GPL litsentsi kohaselt on see selline osa tööst, mis võimaldab teha temas muudatusi.

Samas igasuguste manualide, raamatute ja muu säärase jaoks soovitame kasutada siiski GFDL litsentsi GPL litsentsi asemel.

Kuidas LGPL töötab Javaga?

Selle kohta vaadake seda artiklit

Miks te ei kasuta GPL litsentsi manualise jaoks?

GPL litsentsi võib kasutada erinevate manualide jaoks, kuid soovitame siiski võtta kasutusele GNU Free Documentation License (GFDL), mis on tunduvalt parem teksti ja muu sellise jaoks.

GPL litsents on lihtsalt loodud programmide jaoks ja sisaldab endas mitmeid klausleid, mis omased vaid programmidele. Need klauslid on täiesti tarbetud aga manualide juures. Näiteks GPL litsentsi puhul tuleks raamatu trükkimisel kaasa anda masin loetav lähtekood või siis kirjalik pakkumine selle kohta, et lähtekoodi võib hankida hiljem.

Samas GFDL litsentsis on sees klausel, mis lubab teenida kasumit koopiate müügist. Tänu sellele on GFDL muutunud defacto standardiks. GFDL litsentsis lubame kasutajatel muuta teksti tehnilisi osi. See on vajalik selle pärast, et tehnilised küsimused muutuvad sama tihti, kui programmid. Just tänu sellele on võimalik hoida erinevaid manuale ajakohasena.

Mida teha, kui avastan GPL litsentsi rikkumise

Esmalt tuleb kkindlasti kontrollida fakte, et kas tegu on ikka GPL litsentsiga tarkvaraga ja kas rikutakse GPL litsentsi. Tehke seda nii hästi, kui suudate. Seejärel tuleb aga ühendust võtta vastava tarkvara algsete õiguste hoidjaga - ehk siis programmi loojaga. Juhul, kui aga tarkvara õiguste hoidjaks on Free Software Foundation, siis kirjutage oma kahtlustest meilile license-violation@gnu.org. Muidu aga kas programmi haldaja võib samuti öelda, kellele kuuluvad antud programmi õigused. Seega kõige õigem on küsida infot alati haldaja käest.

Miks GPL lubab kasutajatel levitada oma modifitseeritud versioone tarkvarast?

Vaba tarkvara üheks peamiseks eesmärgiks on võimaldada kasutajatel koos töötada. Et kasutajad saaksid ükstesit aidata, parandada vigu ja täiustada programme. Mõned teised litsentsid võimaldavad tarkvara levitada edasi ainult läbi algse autori ja litsentsi hoidja. See süsteem toimib enamasti väga hästi, kui tarkvara on aktiivselt edasi arendatav. paljudel juhtudel tekib aga olukord, kus algne looja ei ole enaqm kas võimeline või tal puudub huvi edasi tegelemast antud projektiga. Siis tekib olukord, et mitmed kasutajad tahavad ja saavad programmi edasi täiustada, kuid edasi levitamiseks neil võiamlusi pole ja kogu üritus hääbub. GPL litsents võimaldabki selle pärast ka teistel kasutajatel edasi arendada programme ja neid siis ka ise edasi levitada, et pakkuda võimalust kasutajatel ise edasi areneda ja õppida. Ühtlasi tagab GPL, et ka algse litsentsi hoidjat ei unustata ära vaid antakse ka tema loomingust teada.

Kas GPL nõuab, et muudetud versiooni lähtekood peab olema avalik?

GPL ei nõua, et Teie muudetud tarkvara versiooni muudatuste lähtekoodid oleksid avalikud, kui te kasutate seda tarkvara ainult oma otstarbeks. Ehk kui Te muudate mõnda GPL tarkvara oma tarbeks ja kasutate seda ainult ise - siis te ei pea lähtekoodi avaldama. Lähtekoodi peate avaldama aga kohe, kui levitate seda programmi ja muudatust. Ka sõbrale andmine on levitamine.

Kas minu arvutis võib korraga olla nii GPL programme kui ka mitte avatud lähtekoodiga programme?

Jah võib küll. keegi võiks täpsustada

Kui ma tean, et kellegil on GPL programmi koopia. Kas ma võin siis temalt seda nõuda?

Ei. GPL litsents annab õiguse levitada koopiaid, kuid kui inimene seda teha ei soovi, siis ta seda ka tegema ei pea. Siin tuleb kindlasti tähelepanu pöörama, et tehakse vahet omamisel ja levitamisel.

Mida tähendab "kirjaliku vormiga mistahes kolmandale osapoolele"? Kas see tähendab, et iga üks võib saada lähtekoodi suvaliselt GPL programmilt?

Mistahes kolmandatele osapooltele - tähendabki seda, et tõesti. Te peate avaldama/üle andma igale ühele GPL litsentsiga kaitstud programmi lähtekoodi, kui ta seda soovib. Tasu ei tohi te selle eest võtta rohkem, kui füüsilisel kujul levitamisega tekkivate kulutuste puhul. Kirjaliku vormi lisamisega, mis kehtib vähemalt kolm aastat tagate selle, et ka kolmandad osapooled, kes pole Teie käest otse saanud binaar faile, saavad Teie kaudu endale programmi lähtekoodi, mida nad siis edasi saavad juba ise uurida, muuta ja täiendada. originaal link

GPL litsents ütleb, et muudetud versioonid, mis avaldatakse peate andma litsentsi kõigile kolmandatele osapooltele. Kes on need kolmandad osapooled?

GPL litsentsi sektsioon 2, alamlõik b sätestab:

Te peate andma kõigile kolmandatele osapooltele selle Litsentsi tingimustekohaselt Litsentsi tervikuna igasugusele teosele, mida Te levitate võiavalikustate, mis tervikuna või osaliselt sisaldab Programmi või põhineb Programmil või selle osal.


Kõik kolmandad osapooled tähendab kõiki. Kuid te ei pea tegema midagi füsilist nende jaoks. Ehk Teie litsenseerite oma muudetud programmmi vastavalt GPL Litsentsi tingimustele ja nemad saavad litsentsi Teilt. originaal

Kas ma pean nõudma autoriõigusi oma muudetud GPL programmile?

Ei. Te ei pea nõudma oma programmile mingeid autoriõiguseid. Samas paljudes riikides antakse autoriõigus automaatselt. Seega, kui Te ei soovi, et Teie muudatustele laieneks autoriõigus, siis peate ta avaldama Avalik Omandina (Public Domain).

Samas - vahet pole, kas Teil on autoriõigus oma muudatustele või mitte, Te peate oma muudetud versiooni ikka avaldama GPL Litsentsi all. originaal

Kui programmis on seotud avaliku omandi tarkvara ja GPL tarkvara, kas ma võin siis võtta avaliku omandi tarkvara osa ja selle põhjal luua uue avaliku omandi tarkvara?

Te võite seda teha, kui Te suudate täpselt eristada Avalik Omandi tarkvara GPL tarkvara osast. Kui kood on antud kasutada Avalik Omandina, siis vahet pole, kus ta on, ta on ikka Avalik Omand