Kuidas varundada tarkvara

Allikas: Pingviini viki

Alustuseks

Kindlasti on mitmetel kasutajatel tulnud ette hetki, kui kas süsteemi on vaja taastada, uus süsteem uuesti seadistada või muu selline olukord. Kõige tihedamini on olukord, kus näiteks hävis kõvaketas. Nüüd on olemas küll varundatud isiklikud andmed, kuid kogu kunagi olnud tarkvara tuleb hakata taas käsitsi paigaldama. Kuid ka selle vastu on olemas ülimalt lihtne moodus, kuidas seda vältida. Nüüd toongi järgnevalt ära, kuidas luua lihtsalt nimekiri kõigist paigaldatud pakettidest ja kuidas selle abil hiljem uuesti need samad paketid süsteemi paigaldada.

Mõningad selgitused aga veel alustuseks:

  • teiekasutajanimi all mõeldakse Teie süsteemi kasutaja nime. Näiteks, kui Teil on kasutaja Jaak, siis on Teil ka kodukataloogiks kataloog /home/Jaak
  • paigaldatud-tarkvara.log faili nime võite ise muuta
  • Võite muuta ka salvestamise asukohti - lihtsalt pidage ise meeles, milleks muudate.

Juhendi kirjutamisel oli abiks see õpetus

Debian

Debiani puhul on varundamine kõige lihtsam.

Varundamine

  • Esmalt vaatame, mis meil üldse paigaldatud on:
dpkg --get-selections
  • Nüüd salvestame selle tulemuse faili paigaldatud-tarkvara.log, mis asub /home/teiekasutajanimi kaustas
dpkg --get-selections > /home/teiekasutajanimi/paigaldatud-tarkvara.log

Nüüd salvestage see fail paigaldatud-tarkvara.log kuskile turvalisse kohta.

Taastamine

Taastamisel tuleb kõigepealt võtta endale root kasutaja õigused. Seejärel salvestada arvutisse taas paigaldatud-tarkvara.log fail ja see dpkg listi importida. Oletame,et salvestasite paigaldatud-tarkvara.log faili taas /home/teiekasutajanimi kausta.

dpkg --set-selections < /home/teiekasutajanimi/paigaldatud-tarkvara.log

Nüüd käivitage veel käsk:

dselect

Valige sealt i, et paigaldata soovitud tarkvara.

Ubuntu

Varundamine

  • Esmalt vaatame, mis meil üldse paigaldatud on:
dpkg --get-selections
  • Nüüd salvestame selle tulemuse faili paigaldatud-tarkvara.log, mis asub /home/teiekasutajanimi kaustas
dpkg --get-selections > /home/teiekasutajanimi/paigaldatud-tarkvara.log

Nüüd salvestage see fail paigaldatud-tarkvara.log kuskile turvalisse kohta.

Taastamine

Salvestage arvutisse taas paigaldatud-tarkvara.log fail. Oletame,et salvestasite paigaldatud-tarkvara.log faili taas /home/teiekasutajanimi kausta.

sudo dpkg --set-selections < /home/teiekasutajanimi/paigaldatud-tarkvara.log

Nüüd käivitage veel käsk:

sudo dselect

Valige sealt i, et paigaldata soovitud tarkvara.

Fedora

Varundamine

Fedora (ja ka teiste RPM-il baseeruvate distributsioonide puhul) tuleb samuti esmalt luua nimekiri paigaldatud tarkvarast. Teeme faili paigaldatud-tarkvara.log ja salvestame selle /home/teiekasutajanimi kausta

rpm -qa > /home/teiekasutajanimi/paigaldatud-tarkvara.log

Nüüd pole muud, kui salvestada paigaldatud-tarkvara.log fail turvalissse kohta.

Taastamine

Taastamiseks tuleb esmalt taas salvestada paigaldatud-tarkvara.log fail arvutisse. Salvestame ta taas kataloogi /home/teiekasutajanimi. Siis tuleb võtta endale root kasutaja õigused. Nüüd loome nimekirja tarkvarast, mida soovime paigaldada:

LIST="$( cat /home/teiekasutajanimi/paigaldatud-tarkvara.log )"

Kui see tehtud, siis paigaldame soovitud tarkvara. Juhul, kui kasutate yumi, siis järgmine käsk:

for s in $LIST; do yum install $s; done

Kui aga up2datet, siis:

for s in $LIST; do up2date -i $s; done

Ja paigaldataksegi kõik algselt süsteemis olnud paketid.