SSH pordi vahetus

Allikas: Pingviini viki

SSH server on kindlasti paljudel kasutajatel paigaldatud. Suuremal osal Linuxi serveritel kasutatakse SSHd haldamiseks. Vaikimisi kasutab SSH porti 22, millel oodatakse SSH klienti. Kahjuks on aga tänapäeval valmis mõeldud ka palju roboteid, mis antud porti ründavad ja pidevalt erinevate kasutajanimedega sisse üritavad logida. Üheks kõige lihtsamaks lahenduseks sellest pääsemiseks on vahetada SSH serveri port, millel infot oodatakse.

SSH serveri seadistamine

  • Selleks avage fail /etc/ssh/sshd_config:
nano /etc/ssh/sshd_config
  • Otsige üles rida
#Port 22
  • Muutke vastav port ära, näiteks port 2295 vastu
Port 2295

(oluline on kindlasti eemaldada eest ka #, sest OpenSSH puhul iga rida, mis on välja kommenteeritud tähendab, et kasutatakse vaikimisi väärtust.)

  • Taaskäivitage SSH teenus
/etc/init.d/sshd restart

NB: Kõik eelnevalt toodud muudatused tuleb läbi viia root kasutaja õigustes.

NB2: Lisaks kontrollige loomulikult, et Teie tulemüür ka antud uut porti läbi laseb.

SSH kliendiga ühendumine

Vaikimisi ühendub ka SSH klient 22 pordile. Nüüd tuleb talle aga öelda,et kasutama peab teist porti. Meie näites 2295. Kõige lihtsam on kasutada -p võtit ühendumisel.Ehk:

ssh kasutajanimi@masin.com -p 2295

Antud võti -p 2295 võib olla ka enne kasutajanime ja hostinime.

ssh -p 2295 kasutajanimi@masin.com