Eestindusskript Ubuntu perekonna Linuxitele

Allikas: Pingviini viki
Tux resized.png Täienda seda artiklit, kui oskad!

Eestindusskript teeb sinu Ubuntu perekonna Linuxi rohkem kohalikuks kui seda teevad paigaldaldamisel valitavad automaatsed keelesätted. See skript tegeleb ainult töölaua ja opsüsteemi vajalike taustajõudude kohandamisega eesti keele ja kultuuri jaoks. See skript ei paigalda kogu olemasolevat eestikeelset tarkvara, vaid paigaldab valiku üldhuvitavat tarkvara, mis on eesti-spetsiifiline. See tagab, et skript jääb selgeks ja ülevaatlikuks.

Skript pole valmisprodukt võhikule. Kasutajalt eeldatakse terminali ja skriptimise põhitõdede tundmist või aktiivset huvi selle vastu ning suutlust skripti oma soovi järgi mugandada. Kui skriptidega jändamine käib üle mõistuse, siis on parem oodata soovitud Ubuntule vastava Estobuntu versiooni ilmumist.

Ubuntu 12.04 Precise Pangolin

Eelmärkused

 • Skript tuleb käivitada juurkasutaja õigustes (sudo).
 • Skript eeldab, et samal ajal ei ole avatud paketihaldureid vms süsteemseid vahendeid.
 • ID-kaardi kasutamiseks tuleb kaardilugeja uuesti ühendada ja Firefox taaskäivitada (või arvuti taaskäivitada).
 • Eeldatavasti töötab skript igasugu Ubuntul põhinevates Linuxites nagu Linux Mint, Pinguy jne.

Täielik Estobuntu skript

Skript laadib Estobuntu remaster haru alla, et käivitada sealt Estobuntus kasutatav customize.estobuntu skript. Skript teeb süsteemist peaaegu täielikult Estobuntu. Soovijad võivad ka võtta Estobuntu remaster haru, mugandada seal käsitsi customize.estobuntu skripti, ja siis selle oma süsteemis käivitada.

 • Skript näitab kasutajaliideses komponentide nimekirija, mille paigaldamist saab sisse/välja lülitada (kui nimekiri ei meeldi, siis saab kogu asja üldse katkestada).
 • Skript kirjutab üle uute kasutajate vaikimisi seaded (kui luua süsteemi uus kasutaja, siis need seaded rakenduvad talle).
 • Skript kirjutab üle ka aktiivse kasutaja seaded (see eeldab, et skript käivitatakse veel täiesti kasutamata süsteemis).
 • Suur osa skriptis pakutavaid asju eeldab, et valid ka ülejäänud asjad. Peamiste asjade (nt Estobuntu üldised paketid või varamud vms) valimata jätmine võib asjad parajalt vussi keerata.

See skript on alati kooskõlas Ubuntu versioonil 12.04 põhineva Estobuntu viimase redaktsiooniga. Kindlam on siiski oodata ära Estobuntu plaaditõmmise ilmumine, sest käesolev skript paigaldab esialgse tööversiooni.

#!/bin/bash
 
if [ $UID -ne 0 ]; then
    echo "Kasuta: sudo $0"
	exit
fi
 
# kontrollib, kas $1 on | abil eraldatud $2 liige
function sisaldab()
{
	IFS=$'|'
	for x in $2
	do
		if [ "$x" = "$1" ]; then
			return 1
		fi
	done
 
	return 0
}
 
# paigaldab Bazaari ja Zenity, kui veel pole, ja laadib alla Estobuntu remaster haru
apt-get --assume-yes --force-yes install bzr zenity
rm -r estobuntu-skript
mkdir estobuntu-skript
cd estobuntu-skript
bzr checkout --lightweight http://estobuntu.itcollege.ee/bzr/estobuntu/remaster/trunk remaster
cd remaster/libraries/customization-profiles/localized_cd
 
# kopib estobuntu skripti, mida edaspidi automaatselt muudetakse
cp customize.estobuntu customize_new.estobuntu
 
# eemaldab käsu, mida ilma UCKta jooksutamisel vaja pole
sed -i -e "/cd \/tmp\/customization-scripts/d" customize_new.estobuntu
 
# ilma kirjeldusteta funktsioonide nimed
funkts=$(sed -n -r -e "s/(^function )([[:upper:]][[:alnum:]_]*)(\(\)).*/\2/gp" customize_new.estobuntu)
 
# kirjeldustega funktsioonide nimed
funkts_desc=$(sed -n -r -e "s/(^function )([[:upper:]][[:alnum:]_]*)(\(\))/\2/gp" customize_new.estobuntu)
 
# kui on kirjeldus olemas, siis näitab seda kasutajaliideses
# kui kirjeldust pole, siis näitab funktsiooni nime
# tagastab kõik linnukestega funktsioonide nimed
IFS=$'\n'
valikud=`for rida in $funkts_desc
do
	echo true
	set -- $rida
	IFS="#"; declare -a andmed=($*) 
	nimi=${andmed[0]%% }
	seletus=${andmed[1]## }
	if [ "$seletus" != "" ]; then
		echo $nimi
		echo $seletus
	else
		echo $nimi
		echo $nimi
	fi
done | zenity --width=600 --height=500 --title="Ubuntu 12.04 Precise Pangolini eestindusskript" --text="Vali soovitud kohandused siit..." --list --checklist --column="Olek" --column="Nimi" --column="Seletus" --hide-column=2 --hide-header`
 
# kui vajutati "olgu"
if [ $? = 0 ]; then
 
	# mis failis olnud funktsiooninimedest jäeti sisse lülitamata
	# ja tuleb välja kommenteerida
	IFS=$'\n'
	for nimi in $funkts
	do
		`sisaldab $nimi $valikud`
		if [ $? = 0 ]; then
			sed -i -e "s/^[[:space:]]*$nimi[[:space:]]*$/# \0/g" customize_new.estobuntu
		fi
	done
 
	# käivita estobuntu skript (ära käivita, kui tahad seda enne käivitamist sättida)
	chmod +x customize_new.estobuntu
	./customize_new.estobuntu
 
	# väike abi kaardilugeja seadistamiseks, nüüd peaks piisama uuesti ühendamisest
	udevadm control --reload-rules
 
	# uute kasutajate vaikimisi seaded ka aktiivsele kasutajale
	mv ~/.mozilla ~/.mozilla~ # (sest kasutaja pani niikuinii firefoxi käima juba)
	shopt -s dotglob
	cp /etc/skel/* ~
 
	# et parandada LibreOffice'i jama (eeldusel, et see oli paigaldatud)
	chown -hR $USER ~/.libreoffice
	chgrp -hR $USER ~/.libreoffice
 
fi
 
# eemaldada tekitatud rämps (ära eemalda, kui tahad skripti veel ise täiendada)
cd ../../../../..
rm -r estobuntu-skript

Arendusideed ja taust

 • Muudatuste grupeerimine
 • Staatuse kontroll
 • Pakkide üksik paigaldus
 • Ühildumine ubuntu-defaults projektiga
 • Vt ka Estobuntu ISO genereerimine

Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot

Eelmärkused

 • Skript tuleb käivitada juurkasutaja õigustes (sudo).
 • Skript eeldab, et samal ajal ei ole avatud paketihaldureid vms süsteemseid vahendeid.
 • ID-kaardi kasutamiseks tuleb kaardilugeja uuesti ühendada ja Firefox taaskäivitada (või arvuti taaskäivitada).
 • Eeldatavasti töötab skript igasugu Ubuntul põhinevates Linuxites nagu Linux Mint, Pinguy jne.

Täielik Estobuntu skript

Skript laadib Estobuntu remaster haru alla, et käivitada sealt Estobuntus kasutatav customize.estobuntu skript. Skript teeb süsteemist peaaegu täielikult Estobuntu. Soovijad võivad ka võtta Estobuntu remaster haru, mugandada seal käsitsi customize.estobuntu skripti, ja siis selle oma süsteemis käivitada.

 • Skript näitab kasutajaliideses komponentide nimekirija, mille paigaldamist saab sisse/välja lülitada (kui nimekiri ei meeldi, siis saab kogu asja üldse katkestada).
 • Skript kirjutab üle uute kasutajate vaikimisi seaded (kui luua süsteemi uus kasutaja, siis need seaded rakenduvad talle).
 • Skript kirjutab üle ka aktiivse kasutaja seaded (see eeldab, et skript käivitatakse veel täiesti kasutamata süsteemis).
 • Suur osa skriptis pakutavaid asju eeldab, et valid ka ülejäänud asjad. Peamiste asjade (nt Estobuntu üldised paketid või varamud vms) valimata jätmine võib asjad parajalt vussi keerata.

See skript on alati kooskõlas Ubuntu versioonil 11.10 põhineva Estobuntu viimase redaktsiooniga. Kindlam on siiski oodata ära Estobuntu plaaditõmmise ilmumine, sest käesolev skript paigaldab esialgse tööversiooni.

#!/bin/bash
 
if [ $UID -ne 0 ]; then
    echo "Kasuta: sudo $0"
	exit
fi
 
# kontrollib, kas $1 on | abil eraldatud $2 liige
function sisaldab()
{
	IFS=$'|'
	for x in $2
	do
		if [ "$x" = "$1" ]; then
			return 1
		fi
	done
 
	return 0
}
 
# paigaldab Bazaari ja Zenity, kui veel pole, ja laadib alla Estobuntu remaster haru
apt-get --assume-yes --force-yes install bzr zenity
rm -r estobuntu-skript
mkdir estobuntu-skript
cd estobuntu-skript
bzr checkout --lightweight http://estobuntu.itcollege.ee/bzr/estobuntu/remaster/oneiric remaster
cd remaster/libraries/customization-profiles/localized_cd
 
# kopib estobuntu skripti, mida edaspidi automaatselt muudetakse
cp customize.estobuntu customize_new.estobuntu
 
# eemaldab käsu, mida ilma UCKta jooksutamisel vaja pole
sed -i -e "/cd \/tmp\/customization-scripts/d" customize_new.estobuntu
 
# ilma kirjeldusteta funktsioonide nimed
funkts=$(sed -n -r -e "s/(^function )([[:upper:]][[:alnum:]_]*)(\(\)).*/\2/gp" customize_new.estobuntu)
 
# kirjeldustega funktsioonide nimed
funkts_desc=$(sed -n -r -e "s/(^function )([[:upper:]][[:alnum:]_]*)(\(\))/\2/gp" customize_new.estobuntu)
 
# kui on kirjeldus olemas, siis näitab seda kasutajaliideses
# kui kirjeldust pole, siis näitab funktsiooni nime
# tagastab kõik linnukestega funktsioonide nimed
IFS=$'\n'
valikud=`for rida in $funkts_desc
do
	echo true
	set -- $rida
	IFS="#"; declare -a andmed=($*) 
	nimi=${andmed[0]%% }
	seletus=${andmed[1]## }
	if [ "$seletus" != "" ]; then
		echo $nimi
		echo $seletus
	else
		echo $nimi
		echo $nimi
	fi
done | zenity --width=600 --height=500 --title="Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot'i eestindusskript" --text="Vali soovitud kohandused siit..." --list --checklist --column="Olek" --column="Nimi" --column="Seletus" --hide-column=2 --hide-header`
 
# kui vajutati "olgu"
if [ $? = 0 ]; then
 
	# mis failis olnud funktsiooninimedest jäeti sisse lülitamata
	# ja tuleb välja kommenteerida
	IFS=$'\n'
	for nimi in $funkts
	do
		`sisaldab $nimi $valikud`
		if [ $? = 0 ]; then
			sed -i -e "s/^[[:space:]]*$nimi[[:space:]]*$/# \0/g" customize_new.estobuntu
		fi
	done
 
	# käivita estobuntu skript (ära käivita, kui tahad seda enne käivitamist sättida)
	chmod +x customize_new.estobuntu
	./customize_new.estobuntu
 
	# väike abi kaardilugeja seadistamiseks, nüüd peaks piisama uuesti ühendamisest
	udevadm control --reload-rules
 
	# uute kasutajate vaikimisi seaded ka aktiivsele kasutajale
	mv ~/.mozilla ~/.mozilla~ # (sest kasutaja pani niikuinii firefoxi käima juba)
	shopt -s dotglob
	cp /etc/skel/* ~
 
	# et parandada LibreOffice'i jama (eeldusel, et see oli paigaldatud)
	chown -hR $USER ~/.libreoffice
	chgrp -hR $USER ~/.libreoffice
 
fi
 
# eemaldada tekitatud rämps (ära eemalda, kui tahad skripti veel ise täiendada)
cd ../../../../..
rm -r estobuntu-skript

Arendusideed ja taust

 • Muudatuste grupeerimine
 • Staatuse kontroll
 • Pakkide üksik paigaldus
 • Ühildumine ubuntu-defaults projektiga
 • Vt ka Estobuntu ISO genereerimine

Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat

# Synapticu tõlke parandamine
apt-add-repository ppa:boamaod/maverick
apt-get update
apt-get install translation-update-et
 
# Eesti ID-kaardi tarkvara paigaldamine
# vt ka http://code.google.com/p/esteid/wiki/Ubuntu
add-apt-repository ppa:esteid/ppa
apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get install qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid thunderbird-esteid

Märkused

 • Skript tuleb käivitada juurkasutaja õigustes (sudo).
 • Skript eeldab, et samal ajal ei ole avatud paketihaldureid vms süsteemseid vahendeid.
 • ID-kaardi kasutamiseks veebis tuleb Firefox peale skripti jooksutamist taaskäivitada.
 • Eeldatavasti töötab skript igasugu Ubuntul põhinevates Linuxites nagu Linux Mint, Pinguy jne.

Ubuntu 10.04 Lucid Lynx

# Eesti asukohaseaded korda
echo "LC_TIME=\"et_EE.UTF-8\"" >> /etc/default/locale
sed -r -i -e "s/weekday 1/weekday 2/" /usr/share/i18n/locales/et_EE
locale-gen et_EE.UTF-8
killall gnome-panel # sellel on mõte ainult Gnome'is
 
# Eesti ID-kaardi tarkvara paigaldamine
add-apt-repository ppa:ubuntu-idkaart/ppa
apt-get update
apt-get install -y --force-yes ubuntu-idkaart-allikad          
apt-get install -y --force-yes ubuntu-idkaart-paigaldus

Märkused

 • Skript tuleb käivitada juurkasutaja õigustes (sudo).
 • ID-kaardi osa skriptist eeldab, et samal ajal ei ole avatud paketihaldureid vms süsteemseid vahendeid.
 • ID-kaardi kasutamiseks veebis tuleb Firefox peale skripti jooksutamist taaskäivitada.
 • Skript töötab ka Linux Mint 9 "Isadora"-s.

Vaata ka