Täiendava tarkvara lisamine Estobuntus

Allikas: Pingviini viki

Täiendava tarkvara lisamine Estobuntus (ja Ubuntus) on lihtne ja turvaline. Tarkvara ei laadita üldiselt alla suvalistelt netilehtedelt, vaid usaldusväärsetest tarkvaraallikatest.

Esiteks saab tarkvara lisada Unity käivituspaneelil leiduva Rakenduste käivitajaga (see "+" märgiga musta värvi käivitaja). Rakenduste käivitaja laseb käivitada nii süsteemis juba paigaldatud tarkvara kui ka soovitab lisamiseks uut tarkvara.

Kõige parem on tarkvara lisada siiski erivahenditega, milleks on Estobuntus Ubuntu tarkvarakeskus või Synaptic paketihaldur.

Tarkvarakeskus.png
Synapticu käivitamiseks on vaja Unity käivitajast valida Rakendused ning otsida Synapticut märksõna abil või Süsteemi jaotise alt. Ubuntu Tarkvarakeskus on lihtsasti käivitatav Unity käivitaja pealt, selle ikoonil on kujutatud ostukotti. Tavakasutajale on Ubuntu tarkvarakeskuse kasutamine lihtsam, aga Synaptic pakub suuremat kontrolli oma süsteemi tarkvaravaliku üle.

Nii Synapticus kui tarkvarakeskuses saab nii otsida tarkvara märksõnade järgi kui ka seda mitmesuguste kategooriate kaupa sirvida.

Tarkvaraallikate lisamine

Tarkvaraallikate täiendamise aken

Estobuntus saate lisada täiendavad varamud, et paigaldada tarkvara, mida Ubuntu ametlikult ei jaga, nt suuremat valikut Linuxi arvutimänge või huvitavaid süsteemiutiliite.

HOIATUS! Varamute nimekirja suvaliste varamute lisamine võib olla riskantne, kuna varamuhaldaja võib pakkuda ebakvaliteetset tarkvara. Soovitav oleks lisada ainult selliseid varamuid, millel on hea maine. Kui uue tarkvara järgi puudub otsene vajadus, siis on süsteemi töökindluse tagamiseks kõige targem lubada ainult Ubuntu põhilised varamud. Enne tundmatu tarkvaraallika lisamist tuleks uurida selle tausta.

Estobuntu lisatarkvara allikatest võite lisada üpris julgelt GetDeb allikad, kuid nt Linux Mint allikate sisselülitamist võhikule ei soovitaks, sest see võib rikkuda oskamatul kasutamisel süsteemi. Kui lubate mittestandardseid allikaid ainult mingite kindlate asjade paigaldamiseks, siis oleks mõistlik peale paigaldamist allikas välja lülitada ja allika sisselülitatud olemise ajal mitte uuendamishaldurit kasutada, siis ei saa uuendused süsteemi rikkuda. Ka ei tohi korraga sisse lülitada RIA ja Eteid ID-kaardi varamuid, täpsemalt saab selle kohta lugeda ID-kaardi artikli alt.

Uusi varamuid saate lisada Synpaticu menüüst Seaded -> Tarkvaraallikad või Ubuntu Tarkvarakeskuses Redigeerimine -> Tarkvaraallikad.

Synapticus tuleb Tarkvaraallikate nimekirja muutmisel nimekirja värskendada (nupp "Värskenda"), et kõigisse varamutesse tehtud täiendused/muudatused jõuaks kohalikku arvutisse. Ubuntu Tarkvarakeskus käivitab värskenduse taustal automaatselt.

Kui nimekiri on värskendatud, siis on uus tarkvara paketihalduriga kättesaadav. See tähendab, et otsingu abil või lehitsedes mistahes süsteemse vahendiga peaks olema leitavad kõige uuemad paketid vastava tarkvara jaoks.

Eraalgatuslikud paketiarhiivid

Ubuntu pakub ka eraalgatuslikke paketiarhiive (PPA), mis on üldiselt küllaltki usaldusväärsed, kuid sisaldavad sageli nt testversioone tarkvarast, mis võivad seada ohtu süsteemi stabiilsuse. Enne PPA lubamist tarkvaraallikana peaks tutvuma selle kirjeldusega.

Näiteks Esteid ID-kaardi tarkvara pakette pakutakse samuti PPA vahendusel. PPA'de kaudu on võimalik aga suhteliselt turvaliselt laadida endale alla uuemaid versioone kasutatavast tarkvarast, mis pole veel Ubuntu varamutesse jõudnud (või ei jõuagi) ja loomulikult ka tööversioone.

Estobuntus kasutatud PPAd

Neid PPA'sid süsteemi lisades võib saada uuendada Estobuntu vastavate pakettide versioone. Kuna tegemist pole stabiilsete versioonide paketiarhiividega, siis pole need Estobuntu tarkvaraallikate nimekirjas ära toodud. Neid allkaid kasutades võib midagi Estobuntu süsteemis muutuda nt vähem eestikeelseks (kui uued versioonid pole tõlgitud) või midagi lausa töötamast lakata (kui midagi on vastuolus olemasoleva tarkvaraga või veel testimata).

ppa:screenlets-dev/ppa
ppa:ruben-verweij/thunderbird-indicator
ppa:bikooo/glippy
ppa:shantzu/clipit
ppa:mozillateam/xul-ext
ppa:sevenmachines/flash
ppa:webupd8team/mintmenu
ppa:myunity/ppa
ppa:nilarimogard/webupd8

Muud varamud

Linux Mint'i varamud on väljalaskes eemaldatud, kuid nende võti on lisatud. Seega saab lihtsalt Linux Minti varamud tööle, kui alltoodud aadress tarkvaraallikatesse lisada. Lülitades sisse Linux Mint'i varamu võite uuenduste allalaadimisel saada endale juhuslikke Linux Mint'i pakette, mis rikuvad teie standardse Ubuntu/Estobuntu, seega soovitaks Linux Mint'i varamu lülitada peale sealt tarkvara paigaldamist välja tagasi.

deb http://packages.linuxmint.com/ lisa main upstream import #Linux Mint

Estobuntu repo lisamine muudes Ubuntulistes

Lisada tarkvaraallikate alt repod:

deb http://ppa.launchpad.net/estobuntu/ppa/ubuntu oneiric main 
deb http://repo.estobuntu.org/packages oneiric main

Lisada terminalis repode kasutamiseks vajalikud võtmed:

sudo apt-get update
sudo apt-get --allow-unauthenticated --assume-yes --force-yes install estobuntu-keyring 

Või:

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 8DDF0C0A
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com FE86B28C

Kui on soov midagi Estobuntust paigaldada, siis tuleb vaadata http://repo.estobuntu.org ja https://launchpad.net/~estobuntu/+archive/ppa või Estobuntu pakettide kirjeldust.

Vaata ka